Ašiklije (Ćatić)

Ašiklije
Autor: Musa Ćazim Ćatić