Ašiklije (Ćatić)/IV

Ašiklije IV
Autor: Musa Ćazim Ćatić


U Tvom cvjetnom perivoju,
U čarobnoj majskoj slavi;
Miris'o sam nježni cv'jetak,
Sumbul plavi.

Krasila ga kaplja zore
Poput bistrog alem-kama;
Prvi osmijeh titrao mu
Na usnama:

O, pjesniče, ja mirišem
miomirom njene kose
Jer sam na toj mehkoj svili
Rascvao se.