El-Ihlas

Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Ihlas
Iskrenost

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "On je Allah - Jedan!

2. Allah je Utočište svakom!

3. Nije rodio i rođen nije,

4. i niko Mu ravan nije!"

(Kur'an Časni)