Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Leheb
Plamen

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!

2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni o­no što je stekao,

3. ući će o­n, sigurno, u vatru rasplamsalu,

4. i žena njegova, koja spletkari;

5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

(Kur'an Časni)