Evropska konvencija o ljudskim pravima

EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA je međunarodni ugovor između država članica Savjeta Evrope i temeljni akt na kojem bazira zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda.


Podaci o zakonu
Naslov Evropska konvencija o ljudskim pravima
Skraćenica
Vrsta zakona Konvencija
Oblast važenja Zemlje potpisnice, kao članice Savjeta Evrope
Pravna materija
Izvor www.ustavnisud.ba
Datum izdanja 1. novembar 1998
Prethodno izdanje 1. oktobar 1994
Objavljen Rim, 4. XI 1950. godine¹
Stupio na snagu 1. novembar 1998
Zabilješke ¹Prvo izdanje konvencije
Članak na Wikipediji
Evropska konvencija o ljudskim pravima

kako je izmijenjena Protokolom br. 11

(datum stupanja na snagu 1. novembar 1998.)

European Treaty Series, No. 5

Napomena o tekstu Uredi

Tekst ove konvencije je izmijenjen prema odredbama Protokola broj 3 (ETS No. 45), koji je stupio na snagu 21. septembra 1970, Protokola broj 5 (ETS No. 55), koji je stupio na snagu 20. decembra 1971 i Protokola broj 8 (ETS No. 118), koji je stupio na snagu 1. januara 1990 i također uključio tekst Protokola broj 2 (ETS No. 44), koji je u skladu sa članom 5. stav 3 istoga, bio integralni dio ove konvencije od njenog stupanja na snagu 21. septembra 1970. Sve odredbe koje su bile izmijenjene ili dodate ovim protokolima, zamijenjene su Protokolom broj 11, od datuma njegovog stupanja na snagu 1. novembra 1998. Od tog datuma, Protokol broj 9 (ETS No. 140), koji je stupio na snagu 1. oktobra 1994, je ukinut.Evropska konvencija o ljudskim pravima