Tužilac protiv Radislava Krstića/X.

« IX. Tužilac protiv Radislava Krstića [[Tužilac protiv Radislava Krstića/|]] »

X. Dodatak B: Pojmovnik Uredi

A. Spisak sudskih odluka Uredi

1. MKSJ Uredi

Aleksovski

Tužilac protiv Zlatka Aleksovskog, predmet br. IT-95-14/1-A, Presuda, 24. mart 2000. (“Drugostepena presuda u predmetu Aleksovski”).

Banović

Tužilac protiv Predraga Banovića, predmet br. IT-02-65/1-S, Presuda o kazni, 28. oktobar 2003. (“Presuda o kazni u predmetu Banović”).

Blaškić

Tužilac protiv Tihomira Blaškića, Odluka o obaveznom iznošenju dokaznog materijala, predmet br. IT-95-14-PT, Pretresno vijeće, potpisana 27. januara 1997., zavedena 30. januara 1997. (“Odluka u predmetu Blaškić da se dostavi dokazni materijal”).

Tužilac protiv Tihomira Blaškića, Odluka po zahtjevu obrane da se sankcionira stalno kršenje pravila 68 Pravilnika o postupku i dokazima od strane Tužiteljstva, predmet br. IT-95-14-T, 28. septembar 1998. (“Odluka u predmetu Blaškić po zahtjevu odbrane da se optužbi odrede sankcije zbog kršenja pravila 68”).

Tužilac protiv Tihomira Blaškića, Odluka po zahtjevu žalioca za dostavu materijala, za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima, predmet br. IT-95-14-A, Tročlano žalbeno vijeće, 26. septembar 2000. (“Odluka u predmetu Blaškić po žaliočevom zahtjevu za dostavu materijala”).

Brđanin i Talić

Tužilac protiv Radoslava Brđanina, Odluka po “Zahtjevu za pravni lijek zbog tužiočevog kršenja pravila 68 i izricanje sankcija na osnovu pravila 68 bis, te po zahtjevu za odgodu postupka dok se ne riješe pitanja koja utiču na pravdu i pravičnost postupka”, predmet br. IT-99-36-T, Pretresno vijeće II, 30. oktobar 2002.(“Odluka u predmetu Brđanin po zahtjevu za izricanje sankcija optužbi zbog kršenja pravila 68”).

Čelebići

Tužilac protiv Zejnila Delalića i drugih, predmet br. IT-96-21-T, Odluka po zahtjevu optuženog Hazima Delića za iznošenje oslobađajućih informacija u skladu sa pravilom 68, 24. juni 1997. (“Odluka u predmetu Čelebići po zahtjevu optuženog Hazima Delića na osnovu pravila 68”).

Tužilac protiv Zejnila Delalića, Zdravka Mucića zvanog “Pavo”, Hazima Delića i Esada Landže zvanog “Zenga”, predmet br. IT-96-21-T, Presuda, 16. novembar 1998. (“Prvostepena presuda u predmetu Čelebići”).

Tužilac protiv Zejnila Delalića, Zdravka Mucića (zvanog “Pavo”), Hazima Delića i Esada Landže (zvanog “Zenga”) (“predmet Čelebići”), predmet br. IT-96-21-A, Presuda, 20. februar 2001. (“Drugostepena presuda u predmetu Čelebići”).

Tužilac protiv Zdravka Mucića, Hazima Delića i EsadaLandže, predmet br. IT-96-21-A bis, Presuda po žalbi na kaznu, 8. april 2003. (“Presuda o žalbi na kaznu u predmetu Mucić i drugi”).

Furundžija

Tužilac protiv Ante Furundžije, predmet br. IT-95-17/1-T, Presuda, 10. decembar 1998. (“Prvostepena presuda u predmetu Furundžija”).

Tužilac protiv Ante Furundžije, predmet br. IT-95-17/1-A, Presuda, 21. juli 2000. (“Drugostepena presuda u predmetu Furundžija”).

Hadžihasanović i Drugi

Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića, Mehmeda Alagića i Amira Kubure, predmet br. IT-01-47-1, Optužnica (povjerljivo), potpisana 5. jula 2001., zavedena 6. jula 2001. (“Optužnica u predmetu Hadžihasanović i drugi”).

Halilović

Tužilac protiv Sefera Halilovića, predmet br. IT-01-48-I, Optužnica, zavedena 30. jula 2001., izmijenjena i dopunjena 10. septembra 2001. (“Optužnica u predmetu Halilović”).

Jelisić

Tužilac protiv Gorana Jelisića, predmet br. IT-95-10-T, Presuda, 14. decembar 1999. (“Prvostepena presuda u predmetu Jelisić”).

Tužilac protiv Gorana Jelisića, predmet br. IT-95-10-A, Presuda, 5. juli 2001. (“Drugostepena presuda u predmetu Jelisić”).

Kordić i Čerkez

Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza, Nalog po zahtjevu da se tužitelj primora da poštuje pravila 66(A) i 68, predmet br. IT-95-14/2, Pretresno vijeće, 26. februar 1999. (“Nalog u predmetu Kordić i Čerkez po zahtjevu da se optužba primora na poštovanje pravila 66 (A) i 68”).

Tužilac protiv Darija Kordića i Marija Čerkeza, predmet br. IT-95-14/2-A, Odluka po zahtjevu Darija Kordića da se odobri pristup neredigovanim dijelovima razgovora sa svjedokom "AT" iz oktobra 2002.., potpisana 23. maja 2003., potpisana 26. maja 2003. (“Odluka u predmetu Kordić i Čerkez po zahtjevu Darija Kordića za pristup neredigovanim dijelovima razgovora sa svjedokom 'AT' iz oktobra 2002.”).

Krajišnik i Plavšić

Tužilac protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić, predmet br. IT-00-39&40-PT, Odluka po zahtjevu Momčila Krajišnika da se naloži objelodanjivanje oslobađajućeg dokaznog materijala shodno pravilu 68, 19. juli 2001. (“Odluka u predmetu Krajišnik i Plavšić po zahtjevu Momčila Krajišnika da se naloži objelodanjivanje oslobađajućeg dokaznog materijala shodno pravilu 68”).

Tužilac protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić, predmet br. IT-00-39&40, Odluka po zahtjevu optužbe za pojašnjenje u pogledu primjene pravila 65 ter, 66 (B) i 67 (C), 1. august 2001. (“Odluka u predmetu Krajišnik i Plavšić po zahtjevu optužbe za pojašnjenje u pogledu primjene pravila 65 ter, 66 (B) i 67 (C)”).

Krnojelac

Tužilac protiv Milorada Krnojelca, predmet br. IT-97-25-T, Presuda, potpisano 15. marta 2002. (“Prvostepena presuda u predmetu Krnojelac”).

Tužilac protiv Milorada Krnojelca, predmet br. IT-97-25-A, Presuda, potpisano 17. septembra 2003., zavedeno 5. novembra 2003. (“Drugostepena presuda u predmetu Krnojelac”).

Krstić

Tužilac protiv Radislava Krstića, predmet br. IT-98-33-T, Nalog kojim se poziva svjedok, 12. decembar 2000.; Nalog kojim se poziva svjedok (2), 15. decembar 2000. (“Nalog kojim se poziva svjedok u predmetu Krstić”).

Tužilac protiv Radislava Krstića, predmet br. IT-98-33-T, Odluka po prijedlozima odbrane da se izuzmu dokazni predmeti u postupku pobijanja i prijedlogu za nastavak postupka, 25. april 2001. ("Odluka po prijedlozima odbrane da se izuzmu dokazni predmeti u postupku pobijanja i prijedlogu za nastavak postupka, 25. april 2001.").

Tužilac protiv Radislava Krstića, predmet br. IT-98-33-T, Presuda, 2. august 2001. (“Prvostepena presuda u predmetu Krstić” ili “Prvostepena presuda”).

Tužilac protiv Radislava Krstića, predmet br. IT-98-33-A, Odluka po zahtjevu optužbe da je se oslobodi obaveze objelodanjivanja osjetljivih informacija u skladu s pravilom 66(C), predmet br. IT-98-33-A, 27. mart 2003.

Tužilac protiv Radislava Krstića, Odluka po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku, predmet br. IT-98-33-A, 5. august 2003. (“Odluka po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku”).

Tužilac protiv Radislava Krstića, Odluka po izuzetno hitnom zahtjevu optužbe da se izmijene nalozi u vezi sa svjedočenjem na zatvorenoj sjednici, predmet br. IT-98-33-A, 14. novembar 2003. (“Odluka od 14. novembra 2003. po izuzetno hitnom zahtjevu optužbe da s izmijene nalozi u vezi sa svjedočenjem na zatvorenoj sjednici”).

Tužilac protiv Radislava Krstića, Obrazloženje odluke po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku, predmet br. IT-98-33-A (povjerljivo), 6. april 2004., (“Obrazloženje odluke po podnesku u vezi s pravilom 115”).

Kunarac, Kovač i Vuković

Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, predmet br. IT-96-23 & IT-96-23/1-T, Presuda, 22. februar 2001. (“Prvostepena presuda u predmetu Kunarac i drugi”).

Tužilac protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, predmet br. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Presuda, 12. juni 2002. (“Drugostepena presuda u predmetu Kunarac i drugi”).

Z. Kupreškić, M. Kupreškić, V. Kupreškić, Josipović, (Papić) i Šantić

Tužilac protiv Zorana Kupreškića, Mirjana Kupreškića, Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića i Vladimira Šantića, predmet br. IT-95-16-A, Presuda, 23. oktobar 2001. (“Drugostepena presuda u predmetu Kupreškić i drugi”).

Nikolić

Tužilac protiv Momira Nikolića, predmet br. IT-02-60/1-S, Presuda o kazni, 2. decembar 2003. (“Presuda o kazni u predmetu Nikolić”).

Obrenović

Tužilac protiv Dragana Obrenovića, predmet br. IT-02-60/2-S, Presuda o kazni, 10. decembar 2003. (“Presuda o kazni u predmetu Obrenović”).

Plavšić

Tužilac protiv Biljane Plavšić, predmet br. IT-00-39&40/1, Presuda o kazni, 27. februar 2003. (“Presuda o kazni u predmetu Plavšić”).

Sikirica

Tužilac protiv Duška Sikirice, Damira Došena, Dragana Kolundžije, Presuda po prijedlogu odbrane za donošenje oslobađajuće presude, 3. septembar 2001. (“Presuda po prijedlogu odbrane za donošenje oslobađajuće presude u predmetu Sikirica”).

Stakić

Tužilac protiv Milomira Stakića, predmet br. IT-97-24-T, Odluka po prijedlogu za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98 bis, 31. oktobar 2002. (“Odluka po prijedlogu za donošenje oslobađajuće presude u predmetu Stakić na osnovu pravila 68 bis”).

Tužilac protiv Milomira Stakića, predmet br. IT-97-24-T, 31. juli 2003. (“Prvostepena presuda u predmetu Stakić”).

Tadić

Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1-A, Presuda o kazni, 14. juli 1997. (“Presuda o kazni u predmetu Tadić”).

Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1-A, Presuda, 15. juli 1999. (“Drugostepena presuda u predmetu Tadić”).

Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1-A i IT-94-1-A bis, Presuda po žalbi na kaznu, 26. januar 2000. (“Presuda po žalbi na kaznu u predmetu Tadić”).

Todorović

Tužilac protiv Stevana Todorovića, predmet br. IT-95-9/1-S, Presuda o kazni, 31. juli 2001. (“Presuda o kazni u predmetu Todorović”).

Vasiljević

Tužilac protiv Mitra Vasiljevića, predmet br. IT-98-32-T, Presuda, 29. novembar 2002. (“Prvostepena presuda u predmetu Vasiljević”).

Tužilac protiv Mitra Vasiljevića, predmet br. IT-98-32-A, Presuda, 25. februar 2004. (“Drugostepena presuda u predmetu Vasiljević”).

2. MKSR Uredi

Akayesu

Tužilac protiv Jean-Paula Akayesua, predmet br. ICTR-96-4-A, Presuda, 1. juni 2001. (“Drugostepena presuda u predmetu Akayesu”).

Bagilishema

Tužilac protiv Ignacea Bagilisheme, predmet br. ICTR-95-1A-T, Presuda, 7. juni 2001. (“Prvostepena presuda u predmetu Bagilishema”).

Kambanda

Jean Kambanda protiv tužioca, predmet br. ICTR 97-23-A, Presuda, 19. oktobar 2000. (“Drugostepena presuda u predmetu Kambanda”).

Kajelijeli

Tužilac protiv Juvénala Kajelijelija, predmet br. ICTR-98-44A-T, Presuda, 1. decembar 2003., (“Prvostepena presuda u predmetu Kajelijeli”).

Kayishema i Ruzindana

Tužilac protiv Clémenta Kayisheme i Obeda Ruzindane, predmet br. ICTR-95-1-T, Presuda, 21. maj 1999. (“Prvostepena presuda u predmetu Kayishema i Ruzindana”).

Musema

Tužilac protiv Alfreda Museme, predmet br. ICTR-96-13-T, Presuda, 27. januar 2000. (“Prvostepena presuda u predmetu Musema”).

Tužilac protiv Alfreda Museme, predmet br. ICTR-96-13-A, Presuda, 16. novembar 2001. (“Drugostepena presuda u predmetu Musema”).

Semanza

Tužilac protiv Laurenta Semanze, predmet br. ICTR-97-20-T, Presuda i kazna, 15. maj 2003. (“Prvostepena presuda i kazna u predmetu Semanza”).

Serushago

Tužilac protiv Omara Serushaga, predmet br. ICTR-98-39-S, Presuda o kazni, 5. februar 1999. (“Presuda o kazni u predmetu Serushago”).

3. Druge odluke Uredi

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1. oktobar 1984., sažetak 96.

Dunlop and Sylvester v. Regina [1979] 2 S.C.R. 881 (Supreme Court of Canada).

Giorgianni (1985) 58 A.L.R. 641 (High Court of Australia).

Presuda Švajcarskog saveznog Vrhovnog suda (Schweizerisches Bundesgeircht) od 17. februara 1995., u Odlukama Švajcarskog saveznog vrhovnog suda (Bundesgerichtsentscheide), 121 IV.

National Coal Board v. Gamble [1959] 1 Q.B. 11.

B. Spisak drugih pravnih izvora Uredi

1. Izvještaji, knjige, sabrani svesci i zbirke Uredi

Cassese, Antonio; Gaeta, Paola; and Jones, John R.W.D. (ur.) The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary ( 2002.).

Courteau, Candace The Mental Element Required for Accomplice Liability, 59 La. L. Rev. 325, 334 (1998.).

Eser, Albin; and Kreicker, Helmut Nationale Strafverfolgung Völkerrechtlicher Verbrechen (Freiburg) (2003.).

Executive Sessions (2) of the Senate Foreign Relations Committee, Historical Series 370 (1976).

Hearings on the Genocide Convention Before a Subcommittee of the Senate Committee on Foreign Relations: The Genocide Convention – Its Origins and Interpretation, 81st Cong., 2nd Sess., 487, 498 (1950.).

Official Report, Fifth Series, Parliamentary debates, Commons 1968-69, sv. 777, 3. - 14. februar 1969.

Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court, 6. juli 2000., PCNICC/2000/INF/3/Add.2.

Report of the Committee on Foreign Relations, Genocide Convention, U.S. Senate, 18. juli 1981.

Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-Eighth Session, 6. maj – 26. juli 1996.

Robinson, Nehemiah, The Genocide Convention, Institute of Jewish Affairs (1949.).

Schabas, William A, Genocide in International Law, Cambridge University Press (2000.).

Werle, Gerhard & Jessberger, Florian International Criminal Justice is coming Home: The new German Code of Crimes against International Law, Criminal Law Forum 13, (2002.)

Whitaker, Benjamin, Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6.

C. Spisak skraćenica Uredi

U skladu s pravilom 2(B) Pravilnika o postupku i dokazima, muški rod obuhvata ženski, a jednina množinu i obratno.

28. divizija - Vojna jedinica ABiH koja se nalazila u srebreničkoj enklavi u vrijeme predmetnih događaja

ABiH - Armija Bosne i Hercegovine

ACHR - American Convention of Human Rights (Američka konvencija o ljudskim pravima) od 22. novembra 1969.

ARK- Autonomna Regija Krajina

AT - Transkript pretresa pred Žalbenim vijećem. Svi brojevi stranica transkripta koji se pominju uzeti su iz neslužbene, neispravljene verzije transkripta, ako nije drugačije navedeno. Mogu se, dakle, pojaviti manje razlike između paginacije te verzije i paginacije konačnog, objavljenog, transkripta.

BiH - Bosna i Hercegovina

Butlerov izvještaj - Svjedočenje Richarda Butlera u skladu s nalogom Žalbenog vijeća kojim se odobrava žaliočev usmeni zahtjev u skladu s pravilom 115, 24. novembar 2003.

D - Dokazni predmet odbrane

Odbrana - Branioci Radislava Krstića

Dutchbat - Bataljon UNPROFOR-a iz Nizozemske koji je bio stacioniran u srebreničkoj enklavi od januara 1995.

ECHR - European Convention on Human Rights /Evropska konvencija o ljudskim pravima/ Evropska konvencija o ljudskim pravima/ (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1959)

DP - Dokazni predmet

Federacija - Federacija Bosne i Hercegovine, jedan od entiteta BiH

SRJ - Savezna Republika Jugoslavija (sada: Srbija i Crna Gora)

Konvencija o - Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida od 9. decembra genocidu 1948.

MKS - Međunarodni krivični sud

Statut MKS-a - (Rimski) statut Međunarodnog krivičnog suda od 17. jula 1998., UNDoc. A/CONF.183/9

MKSR - Međunarodni krivični sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za genocid i druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji Ruande i državljana Ruande odgovornih za genocid i druga takva kršenja počinjena na teritorijama susjednih država između 1. januara 1994. i 31. decembra 1994.

Pravilnik MKSR-a - važeći Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu Statut MKSR-a Statut Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, osnovanog Rezolucijom br. 955 Savjeta bezbjednosti

MKSJ - Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.

IKM - Istureno komandno mjesto

Optužnica - Izmijenjena optužnica koju je tužilac podigao protiv Radislava Krstića, 27. oktobar 1999.

MUP - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Tužilaštvo - Tužilaštvo Međunarodnog suda

str. - stranica

par. – paragraf

Pravilnik - važeći Pravilnik o postupku i dokazima MKSJ-a

P - dokazni predmet optužbe

Statut - Statut Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, osnovanog Rezolucijom br. 827 Savjeta bezbjednosti

T - Transkript pretresa pred Pretresnim vijećem. Svi brojevi stranica transkripta koji se pominju uzeti su iz neslužbene, neispravljene verzije transkripta, ako nije drugačije navedeno. Mogu se, dakle, pojaviti manje razlike između paginacije te verzije i paginacije konačnog, objavljenog, transkripta.

Međunarodni sud - vidi: MKSJ

UN - Ujedinjene nacije

sv. – svezak

VRS - Vojska Republike Srpske

« IX. Tužilac protiv Radislava Krstića [[Tužilac protiv Radislava Krstića/|]] »