Kurejš

Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Kurejš
Kurejšije

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zbog navike Kurejšija,*

2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,

3. neka se o­ni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

4. koji ih gladne hrani i od straha brani.

(Kur'an Časni)