El-Kafirun

Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Bismillah.gif
El-Kafirun
Nevjernici

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se neću klanjati o­nima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se nećete klanjati o­nome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao o­nima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali o­nome kome se ja klanjam,

6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”

(Kur'an Časni)