Jesenski plač

Jesenski plač
Autor: Musa Ćazim Ćatić