Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Inšikak
Cijepanje

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kada se nebo rascijepi

2. i posluša Gospodara svoga - a o­no će to dužno biti -

3. i kada se Zemlja rastegne,

4. i izbaci o­no što je u njoj, i potpuno se isprazni,

5. i posluša Gospodara svoga - a o­na će to dužna biti -

6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

7. o­naj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

8. lahko će račun položiti

9. i svojima će se radostan vratiti;

10. a o­naj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

11. propast će prizivati

12. i u ognju će gorjeti,

13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio

14. i mislio da se nikada neće vratiti -

15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

16. I kunem se rumenilom večernjim,

17. i noći, i o­nim što o­na tamom obavije,

18. I Mjesecom punim,

19. vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!

20. Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,

21. i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!

22. već, nevjernici, poriču,

23. a Allah dobro zna šta o­ni u sebi kriju,

24. zato im navijesti patnju neizdržljivu!

25. Ali o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

(Kur'an Časni)