Biblija (Tomislav Dretar)/Skraćenice i sigle

Skraćenice i sigleUredi

U tekstuUredi

PodnasloviUredi

Oni ne pripadaju biblijskom tekstu, već su predloženi od redakcije. Katkad je dodana jedna ili više referenci paralelnim pasusima .

Pozivanja na bilješkeUredi

Primjer: Ja sam posvetio svoju prvu knjigu1. Brojka ( 1 ) upućuje na jednu bilješku u "fus-noti" stranice , gdje se nalazi spomenuta brojka ( 1 ).


Upućivanje na Primjer : …i ne kao njihovi *zakonoznanci … asteriks Rječnik/Glosar(*) ispred riječi upućuje na Rječnik na kraju volumena. Riječi objašnjene u rječniku klasirane su abecednim redom .

Citiranje jednog biblijskog tekstaUredi

Događa se da neka biblijska knjiga citira kakav pasus druge biblijske knjige. Slučaj je naročito čest u Novom Zavjetu/Indžilu , koji citira Tevrat. U svim slučajevima citirani odlomak je označen kurzivnim pismom (italikom). Tačna referenca citiranog teksta je označena , na kraju Novog Zavjeta/Indžila , u Tablici tekstova Starog Zavjeta/Tevrata citiranih u Novom Zavjetu/Indžilu.

Reference na jedan biblijski odlomakUredi

Lc 5.2 = upućuje na Indžil po Luki, pogl. 5, redak 12 .

Jr 1.4-10 = upućuje na knjigu Jeremija, pogl.1, red. od 4 - 10.

Iz 36 - 39 = upućuje na poglavlja 36; 37; 38; 39 knjige o Izaiji.

Iv 18.28-19.16 = upućuje, na Indžil po Jahijau, na odlomak koji počinje u

poglavlju 18, redak 28, a završava se u poglavlju 19, redak 16.

Različiti biblijski odlomci sukcesivno citirani su odvojeni jednom semi-kolon oznakom (;),

npr. Rm 6.15 - 20 ; 15.18 Fi 2.9 ; 1P 1.21

U bilješkamaUredi

S.Z. = Tevrat

pr. I. K.= prije Isusa Krista

pos. I.K.= poslije I.K.

pogl. = poglavlje

dosl. = doslovce

N.Z. = Indžil

r. (red.)= redak

Skraćenice za biblijske knjigeUredi

TevratUredi

Ab = Abdias

Ag = Agej

Am = Amos

1 Krn = Prva knj. hronika

2 Krn = Druga knj. hronika

Pj = Pjesma nad pjesmama

Ml = MAllahija

Dn = Danijel

Dt = Deuteronom

Ezd = Ezdras

Est = Estera

Iz = Izaija

Izl = Izlazak

Ez = Ezekija

Stv = Stvaranje

Ha = Habakuk

Ejj = Ejjub

Sud = Sudije

Jl = Joel

Jon = Junuz

Za = Zekerijah

Deuterokanoničke knjige ili apokrifiUredi

Ba = Baruh

Dn grč = Danijel grčki

Est grč = Estera grčki

Jdt = Judita

Pis Jer = Jeremijino pismo

IndžilUredi

DJ = Djela apostolska

Ap = Apokalipsa

1 Ko = Prva poslanica Korinćanima

2 Ko = Druga poslanica Korinćanima

1 P = Prva Petrova poslanica

2 P = Druga Petrova poslanica

Ef = Poslanica Efežanima

Ga = Poslanica Galaćanima

He = Poslanica Hebrejima

Jak = Poslanica Jakubova

1 Jh = Prva poslanica Jahijina

2 Jh = Druga Poslanica Jahijina

Juda = Judina poslanica

Još = Jošua

Jr = Jeremija

Lam = Lamentacija

Lv = Levitika

Mi = Mišej

Na = Nahum

Br = Brojevi

Ne = Nehemija

Oz = Ozej

Psl = Poslovice

Ps = Psalmi

Prp = Propovjednik

1 Kr = Prva knj. Kraljeva

2 Kr = Druga knj. Kraljeva

Rt = Rut

1 Sam = Prva Samuelova

2 Sam = Druga Samuelova

So = Sofonije

1M = Prva knjiga Makabejaca

2 M = Druga " "

Mdr = Mudrac

Si = Siracida (Propovjednik)

Tb = Tobit

Lc = Indžil po Luki

Mk = Indžil po Marku

Mt = Indžil po Matiji

Iv = Indžil po Jahijau

Kol = Poslanica Kološanima

Fi = Poslanica Filipljanima

Fil = Poslanica Filemonu

Rim = Poslanica Rimljanima

1 Sol = Prva Poslanica Solunjanima

2 Sol = Druga Poslanica Solunjanima

1Tim = Prva Timotejeva poslanica

2Tim = Druga Timotejeva poslanica

Tt = Titova poslanica