Biblija (Tomislav Dretar)/Predstavljanje ekumenskog prijevoda

« [[Biblija (Tomislav Dretar)/|]] Biblija (Tomislav Dretar) Uvod »

NAPOMENA O EKUMENSKOM PRIJEVODUUredi

Projekt jednog francuskog prijevoda Biblije zajedničkog različitim kršćanskim vjerozakonima nije potpuno nov. Već u 17. st. katolički teolog Richard SIMON iz Congrégation de l'Oratoire, i u prošlom vijeku, Société Nationale pour une traduction nouvelle des Livres saints en langue fraçaise bili su načinili pokušaje u tom smjeru . Međutim, uvjeti ne bijahu još sjedinjeni za uspjeh u jednom takvom poduhvatu. Danas, naprotiv, ostvarenje jednog ekumenskog prijevoda Biblije moguća je stvar .

Tri su glavna historijska čimbenika dopustila izvesti predočeni prijevod. Najprije, spektakularni razvoj biblijskih znanosti, jedno podvrgavanje disciplinama filologijske, literarne i historijske analize, kontakti i osobne razmjene u toku međunarodnih i međuvjerskih susreta dopustili su specijalistima studija Biblije biti vrlo bliskima u metodama rada i općim koncepcijama. Iskustvo zajedničkog prevođenja im se prirodno nametnulo; u isto vrijeme kad se, u jednoj vrlo širokoj javnosti, osjećala potreba prijevoda primjerenog aktuelnim, znanstvenim zahtjevima, takvima kakvi se nalaze ostvareni, na primjer, u protestantskoj verziji Biblija Stogodišnjice (1917 - 1948) i katoličkoj Sveta Biblija prevedena na francuski pod vodstvom Biblijske Jeruzalemske škole (1947-1955) .

Na drugom mjestu, progres ekumenskog pokreta u svojim višestrukim oblicima kreirao je, u Crkvama, jednu povoljnu klimu za dijalog, u jednom zajedničkom referiranju Pismu; otkud interes i hitnost napora usmjerenih na ponudu još podijeljenim kršćanima jednu novu verziju, uistinu ekumensku, teksta Pisma. Izvjesno, predočeni prijevod ne namjerava nikako staviti kraj na traganje za jednim boljim razumijHavanjem teksta u različitim konfesijama, kao što ne želi niti eliminirati prijevode danas u upotrebi. On ne implicira niti da je stavljen kraj na doktrinalne divergencije koje dijele Crkve. On samo potvrđuje da je danas postalo moguće uspostaviti jedan tekst Biblije ekumenski prevedene i anotirane . Najzad, Evangelizacija i misija ne mogu dosegnuti svoju istinsku dimenziju bez difuzije i čitanja efektiva Pisama. Ova istina, stavljena na svjetlost u zadnjem vijeku putem misionarskog protestantskog pokreta, bila je podcrtana, s katoličke strane, u dekretima zadnjeg Vatikanskog Koncila gdje je ekumenska suradnja u toj domeni jednako spomenuta. Ko kaže "ekumenski prijevod" kaže dakle, prema istom, misionarska perspektiva: dosta ljudi u cijelom svijetu ne čita Bibliju jer im je ona predočena u različitim verzijama podvojenih Crkava. Ko zna neće li, za njih, jedna ekumenska verzija Pisma biti znakom da kršćanske podjele ne zaustavljaju Riječ Allahovu i da Duh Sveti, koji je vodio biblijske autore, inspirira danas još jedno zajedničko svjedočenje .

Ekumenski prijevod Biblije je u jedan mah manje originalan i noviji no drugi , stariji i suvremeni . Manje originalan , jer rizik poduhvata i kolektivni karakter rada su isključili od početka stanovite opcije, osobnosti i slobode u prijevodu što čini interes u drugim verzijama. Noviji, jer neumoljive verifikacije kojima su bili podvrgnuti različiti prijevodi izazvali su dodatne zahtjeve i doprinose koji se često pojavljuju u tekstu. Dodajmo da je vrhunski rezultat ovog poduhvata otkriće da je od sada moguće uspostaviti jedan zajednički tekst i bilješke, a da se ne pojave znaci podjela i vjerskih neslaganja što neki najavljuju i što mnoge plaši . Poduhvat u priznanju suverenog autoriteta Božje Riječi i u nadi da će svi kršćani jednog dana dospjeti do zajedničkog poimanja Pisma, TOB je znak da je jedna nova etapa bila ostvarena pod vodstvom Svetog Duha, u dugom i katkada bolnom hodu kršćana prema jednom zajedničkom svjedočenju u jedinstvu htijenom po Kristu za Evangelizaaciju svijeta . Izdavači su sretni predstaviti u svojoj kolekciji - i moći staviti na dohvat najvećem broju - integralni tekst Biblije u njegovoj ekumenskoj verziji .


« [[Biblija (Tomislav Dretar)/|]] Biblija (Tomislav Dretar) Uvod »