Zulejha (Ćatić)

Zulejha
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Zulejha ne može bit' bez ideala,
Zulejha ljepotu sa zanosom ljubi
I u ljubav joj svo se biće gubi,
Baš k'o u ognju jedna iskra mala.

Svaka joj mis'o i želja i nada
Jusufa prati misirskijem putom -
Pa zar je grijeh što je žena mlada
Za bijelim mu posegnula skutom?

Filistri o tom nek što hoće zbore -
Ja tek vrh Nila meku gledam pjenu
I slušam kako vali mu žubore:

Blago Zulejhi, kad u srcu ćuti
Ljubav k ljepoti!... Čistu dušu njenu
Nikada grijeh ne može da smuti!...