Umihana hadži Jusufova

Umihana hadži Jusufova


Umihana hadži Jusufova
na Vrbasu đugum ostavila,
na đugumu fesić s dukatima;
jemeniju na vrhu svezala,
a papuče k vodi okrenula
da svak' misli da se utopila.

Sva gospoda k vodi dolazila,
niko ne sm'je u Vrbas skočiti
osim jednog deli Ibrahima.

Kad se nešto iza grmlja javlja:
"Ne budali, deli Ibrahime!
Nisam, bolan, u Vrbas skočila,
već sam b'jelo lice umivala
da ga ljubi deli Ibrahime."