Ugaoni kamen

Ugaoni kamenUredi


  • 14 Slušajte dakle riječ GOS-
PODOVU,
vi, podrugljivci koji vladate
tim narodom u Jeruzalemu.
  • 15 Vi kažete: ” mi smo zaključili
jedan savez
sa Smrću,
mi smo napravili ugovor s
donjim svijetom[199].
Razularena nevolja, kad bude
prošla, nas neće dosegnuti,
jer mi smo si od laži načinili
jedno utočište
i u dvoličnosti mi imamo
svoj zaklon.“
  • 16 Međutim, ovako govori
Gospodar ALLAH:
Evo ja postavljam u *Sion
jedan kamen pouzdan,
jedan ugaoni kamen, dragocijen,
postavljen da služi kao
temelj.
Onaj koji se o njeg osloni neće biti
iznenađen.
  • 17 Ja ću uzeti pravo kao
visak i pravdu kao
libelu[200].
A, tuča će pomesti sklonište laži.
i vode odnijeće vaše sklonište.
  • 18 On će biti izbrisan, vaš savez
sa Smrću,
vaš ugovor sa svijetom
donjim neće opstati.
Nevolja razvezana, kad bude
prošla, vas će slomiti.
  • 19 Svaki put kad prođe, ona
će vas ponovo dohvatiti,
jer će prolaziti ponovo jutro
za jutrom,
dan i noć,
i biće to pravi užas
razumjeti to otkrovenje.
  • 20 Ležaj će biti prekratak za u njem
se opružiti,
prekrivač preuzak za njime
se omotati[201].