U svijetloj noći

U svijetloj noći
Autor: Musa Ćazim Ćatić


U svijetloj noći, kad koketno žmire
One male zv'jezde oko bone Lune;
U cvijetnoj noći, kad zefiri pire
I drhtavom usnom s lipe behar trune; -

U mekanoj noći, kad ljiljani mire
Kao tvoje dojke raskošne i pune,
Moje misli tebi svoja krila šire
I glavu ti vijencem vjenčanijem krune.

A ti, Niđar, spavaš razbludno k'o vila,
Polunago tijelo tako ti je krasno
I po njemu kosa prosuta k'o svila...

Moje misli cijelu cjeluju te strasno,
Pa gdje cjelov spuste, tu ruža procvjeta;
Niđar, ti si ljepša od džennetskog cvijeta.