U bosanskom malom selu

U bosanskom malom selu


U bosanskom malom selu,
gdje Krivaja teče rijeka,
jedna priča o ljubavi
pamtiće se do vijeka.

Od žalosti cvijeće vene,
suh je zumbul i kadifa.
Zbog ljubavi nestale su
lijepa Šaza i Hanifa.

Ah, ljudi, da li znate
kako gorko zna da boli
kad se bolno razum gubi,
a srce ne sm'je da voli?

Jednog dana kraj rijeke
jedna drugu zagrliše.
Na obali osta pismo
i u vodu skočiše.

Sad proklinju stare majke
svoje riječi pune plača
jer sad vide da je ljubav,
ljubav od života jača.