U Stambolu na Bosforu


U Stambolu na Bosforu bolan paša leži.
Duša mu je na izmaku, crnoj zemlji teži.
Molitva je njemu sveta, dok mujezin s minareta,
uči na sav glas: "La illahe illallah, selam-alejkum!"


Kad ste, vjerne sluge moje, služili moj harem,
neka svaki od vas uzme jednu ženu barem.
Iz oka mu suza kanu pa na minder mrtav pa'nu,
stari musliman; "La illahe illallah, selam aleikum!"


Kad je čula pašinica za tu tužnu vijest,
da se paša preselio sad na ahiret svijet,
iz oka joj suza kanu pa na minder mrtva pa'nu,
ljubav pašina; "La illahe illallah, selam aleikum!"