Tri gazela (Ćatić)/I

Tri gazela: I
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Kad sam sinoć vidio te, o, gazelo - dušo moja,
Na izvoru, gdje umivaš lice b'jelo - dušo moja,

U čas prvi nisam znao da l' si vila il hurija:
Tako me je tvoje čarno oko smelo - dušo moja,

Pramenje ti crne kose na lahoru njihalo se,
Poljupcem ti milovalo mramor-čelo - dušo moja.

Kroz kožu se nadizale dvije tople sn'jega grude
I ognjem mi opijale biće c'jelo - dušo moja.

Pa goreći silnim žarom, hotio sam tebi prići,
Razuzdano da obujmim tvoje t'jelo - dušo moja,

Al' ti si to opazila, pa k'o srna odbjegnula,
A s tobom je moje srce odletjelo - dušo moja.

O, vrati mi srce, vrati! Tvoj te tužni Ćazim moli,
Jer moje je poezije vrelo - dušo moja.