Trebalo je plakati, a ne smijati se

Trebalo je plakati, a ne smijati seUredi

 • 22 1 Proglas o usjeklini viđenja.
što ti je pa si se sav
na krovove[159] popeo,
 • 2 grade bučni i pun
galame,
varoši u veselju?
Tvoji mrtvi nisu umrli
od mača,
oni nisu bili pobijeni u
boju.
 • 3 Tvoji generali su
pobjegli,
oni su postali zarobljenicima
pod prijetnjom luka[160].
Svi oni koji bijahu ponovo
nađeni bijahu zarobljeni,
oni bijahu daleko pobjegli.
 • 4 A sada, ja kažem: okrenite
se od mene;
da gorko zaplačem;
ne nastojte me utješiti
zbog opustošenja kćeri
mojeg naroda[161].
Jer to je dan zaprepaštenja,
uništenja i izluđenja
od Gospodina ALLAHA,
svemogućeg.
U klancu viđenja,
jedan se bedem ruši
i vapaji se dižu prema
planini.
 • 6 Elam nosi tobolac
na svojim upregnutim i uzjaha-
nim kolima i Kir[162] vadi štit.
 • 7 Tvoje najljepše ravnice
pune su kola,
zaprege zauzimaju položaje
k vratima,
 • 8 pokrivač Judin je
skinut,
Onog dana, vi ste gledali prema
oružarnici Kuće
šumske[163],
 • 9 a vi ste vidjeli da proboji
grada Davudova bijahu
brojni.
 • 10 Vi ste prebrojali
kuće jeruzalemske,
porušili kuće
za učiniti nedostupnim
bedeme.
 • 11 Uredili ste jedno korito
između dvaju bedema
za vode starog
spremišta[164].
Ali, vi niste gledali
prema onom koji u tom svemu
djeluje,
vi niste vidjeli onog koji je
na djelu već dugo vremena.
 • 12 Onog dana, Gospodin ALLAH,
svemogući,
pozvao vas je plakati
i žaliti,
obrijati glave i opasati
*vreću,
 • 13 a to je radost i veselje:
ubijaju goveda, kolju se
ovce,
jede se meso, pije se
vino,
jede se, pije se, jer sutra
umrijećemo.
 • 14 GOSPOD, svemogući,
dao mi je čuti ovo ot-
krovenje:
Nikad ovaj grijeh neće vama biti
oprošten dok ne budete
pomrli!
Gospodin ALLAH, svemo-
gući, to vam je prisegao.