Ti više n'jesi moja

Ti više n'jesi moja
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Ti više n'jesi moja,
- Usud je tako htio!
Oko tvog vitog tijela
Drugi je ruke svio.

Sa krvavih ti usni
Srčući azur zore
I mrseć vranu kosu -
To crnog miska more.

A tvoje pune grudi
Burno i često dišu,
K'o vali kad se bijeli
Pod usnom vjetra njišu. -

Ti više n'jesi moja,
Sada si tuđa žena -
A ja te silno žudim,
Žudim te svakog trena.

U hramu vječne vatre,
Gdje sveta ljubav gori,
Srce mi ljepoti tvojoj
K'o mag pobožni dvori,

Tamjan sopstvene krvi:
Nježne pjesmice svoje
Paleć u slavu tebi,
Idole duše moje!