Telal viče

Telal viče


Telal viče od jutra do mraka:
"Ko j' u koga noćas na konaku
nek' ne ide rano sa konaka.
Utekla je pašina robinja
i uzela dva tovara blaga
i ukrala sahat iz njedara,
i odvela ata iz ahara
i povela Muju haznadara."

Susreli je pašini kavazi:
"Što pobježe, pašina robinjo?
Što s' uzela dva tovara blaga?
Što ukrade sahat iz njedara?
Što odvede ata iz ahara?
Što povede Muju haznadara?
Što povede Muju haznadara?"

"Blago nosim da putem ne prosim,
sahat nosim da gdje ne zadocnim,
ata vodim da pješke ne hodim,
haznadara da ne spavam sama!"