Svi će se narodi tu stjecati

Svi će se narodi tu stjecatiUredi

  • 3 Brojni puci stavit
će se na put i reći će:
” Dođite, uspnimo se planini
GOSPODOVOJ,
Kući Alaha Jakubova.
On će nam pokazati svoje putove
i mi ćemo hoditi njegovim
cestama. “
Da, sa *Siona dolazi
uputa,
a iz Jeruzalema riječ
GOSPODOVA.
  • 4 On će biti sudac među narodima,
izabrani sudac brojnim narodima.
Kujući svoje mačeve, oni će ih
načiniti raonicima,
od svojih kopalja oni će načiniti
srpove.
Neće više vitlati mačem
narod protiv naroda,
neće se više učiti
tući.
  • 5 Dođite, dome Jakubov[12],
hodimo u svjetlosti
GOSPODOVOJ.