Svadili se orli i sokoli

Svadili se orli i sokoli,
niže Žepča, u Jeleč planini.
Orli vele: «Naša je planina!»
A sokoli : «Naša djedovina!»
Kol’ko su se ljuto zavadili,
sve su bistre vode zamutili!
Ne mogaše bistra Kiseljaka,
njega čuva mlada pašinica,
sa svojijeh devet djevojaka!