Susjedne teritorije biće osvojene

Susjedne teritorije biće osvojeneUredi

  • 19 Oni zauzimaju Negev - planinu Ezavljevu -
i Niziju - Filistinci.
Oni osvajaju teritoriju Efraimovu -
teritoriju Samarije - i
on - Benjamin - zauzima Galaad[6].
  • 20 Izbjegli sinovi Izrailovi - ta
vojska - protjeruju Palestinuce sve do
Sarepta, a izbjegli iz Jeruzalema koji
stanuju
u Sefaradu[7] zauzimaju gradove NegHava.
  • 21 Osloboditelji se uspinju na
planinu *Sion za savladati planinu
Ezavljevu.
A GOSPOD preuzima svoju
Vladavinu.