Sura 97.

S u r a XCVII


O d l u k a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Da, mi smo ga spustili tokom Noći Odluke.

2 Kako bi ti mogao znati što je to Noć Odluke?

3 Noć Odluke bolja je od hiljadu mjeseci! 4 Meleci i Duh silaze tokom te Noći, s dopuštenjem svojeg Gospodara, 5 da bi uredili svaku stvar.

6 Ona je Mir i Spas sve do dolaska zore!