Sura 88.


S u r a LXXXVIII

O n a k o j a o v i j a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.



1 Povijest o onoj koja ovija da li je stigla?

2 Tog Dana, ponizna lica, 3 smučena i utučena, 4 biće izložena u živoj Vatri.

5 Oni će biti napajani na jednom vrijućem izvoru; 6 za hranu će oni imati samo trnje 7 koje ih neće ugojiti i koje neće stišati njihovu glad.

8 Tog Dana, sretna lica, 9 zadovoljena zbog svoje gorljivosti, 10 biće u Vrtu smještena vrlo visoko 11 gdje oni ne će ćuti ni jednu prasnui riječ.

12 Biće ondje jedan živi izvor 13 i isto ondje uzdignuti ležaji za počinak, 14 postavljene kupe, 15 poredani jastuci, 16 rasmotani tepisi.

17 Ne promatraju li oni kako su deve bile stvorene; 18 kako je nebo bilo uzdignuto; 19 kako su planine bile postavljene; 20 kako je zemlja bila izravnana?

21 Oglasi Opomenu! Ti si samo onaj koji oglašava Opomenu 22 i nisi zadužen nadgledati ju.

23 Što se tiče onoga koji se bude okrenuo i koji bude nevjeran: 24 Allah će njega kazniti najvećom kaznom.

25 Da, povratak će se obaviti prema nama 26 i nama pripada potom načiniti obračun svih njihovih djela.