Sura 86.

S u r a LXXXVI ′′′N o ć n a z v i j e z d a′′′


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Neba mi i noćne zvijezde! 2 Kako bi ti mogao znati što je to noćna zvijezda? 3 To je jedna zvijezda koja sija živim sjajem

4 Jedan čuvar stoji uz svaku dušu.

5 Nek čovjek dakle rasmišlja o onom od čega je bio stvoren. 6 On je bio stvoren od jedne prosute kapljice vode 7 koja je izišla između križa i rebara.

8 Da, Allah ima moć da ga uskrsne 9 na Dan kad će tajne biti otkriven e. 10 – Čovjek ne će naći, tada, ni snage, ni branitelja –

11 Prisežem nebom koje vraća kišu u njeno vrijeme! 12 Zemljom koja se rascjepljuje! 13 Evo, uistinu, odlučne riječi, 14 a ne jednog lakoumnog govorenja.

15 Oni pripravljaju jednu lukavštinu 16 i, ja također, ja pripravljam jednu lukavštinu.

17 Dodijeli dakle nevjernicima jednu odgodu; dodijeli im jedan kratak rok!