S u r a LXXXV S a z v j e ž đ a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Prisežem nebom urešenim sazviježđima! 2 Obećanim Danom! 3 Svjedokom i onim što on svjedoči! 4 Ljudi Ukhuda su bili pobijeni. 5 Vatra je bila neprestano podjarivana, 6 dok su ljudi sjedjeli uokolo nje, 7 svjedoci onoga što su trpjeli vjerujući.

8 Oni su im samo prigovarali da vjeruju u Allaha, Svemogućeg, onog koji je dostojan hvalospjeva, 9 Onoga kome pripada Kraljevstvo nebesa i zemlje. – Allah je svjedok svakoj stvari –

10 Da, Kazna Pakla, kazna Vatre očekuje one koji budu podvrgli iskušavanju vjernike i vjernice i koji, zatim, ne budu pokajanici.

11 Da, biće za one koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela, Vrtovi gdje teku potoci: evo vrhovne sreće!

12 Strogost tvog Gospodara je strašna. 13 On je onaj koji zapovijeda početak stvaranja i koji ga obnavlja.

14 On je onaj koji oprašta, onaj koji voli ljude. 15 On je slavodobitni Gospodarar Prijestolja. 16 On ostvaruje ono što hoće.

17 Povijest o vojskama Faraona i Tamuda 18 da li je došla?

19 Ali nevjernici ustrajavaju u optužbama za laž, 20 dok ih Allah drži kako on hoće.

21 Ovo je, naprotiv, slavni Kur’an 22 pisan na jednoj čuvanoj Ploči!