Sura 73.

S u r a LXXIII

O n a j k o j i j e o g r n u t


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 O ti, koji si ogrnut ogrtačem! 2 Stoj uspravno, u molitvi, jedan dio noći, 3 polovicu, ili malo manje 4 ili više i brižno izgovaraj Kur’an.

5 Mi ćemo ti dati jednu Riječ velike težine: 6 molitva s početka noći ostavlja jedan snažniji dojam i dopušta jaču pažnju; 7 ti imaš, danju, brojne obveze.

8 Zazivaj Ime svog Gospodara; posveti se podpuno njemu.

9 On je Gospodarar Istoka i Zapada; nema Allaha osim njega. Uzmi ga dakle kao zaštitnika.

10 Strpljivo podnosi njihove govore; odstrani se ljubazno od njih. 11 Ostavi mene s onima koji govore da je to laž; s onima koji žive u ugodnosti i odobri im kratak predah.

12 Mi pridržavamom uistinu, lance, peć, 13 hranu koja zastaje u grlu, bolnu kaznu 14 za Dan kad će zemlja i planine zadrhtati, kad će planine postati slične hrpama rasutog pijeska.

15 Da, mi smo vam poslali jednog Poslanika koji nosi svjedočenje protiv vas, kao što bijasmo poslali Poslanika Faraonu.

16 Faran se usprotivio Poslaniku a mi smo ga grubo kaznili.

17 Ako ste vi bili nevjerni, kako ćete se braniti na Dan kad će djeca postati kao starci?

18 Prije toga, nebo će se rascijepiti a obećanje će se ispuniti.

19 Ovo je zaista Opomena! Neka onaj koji hoće, krene na put prema svom Gospodaru!

20 Da, tvoj Gospodar zna da ti, i jedan veliki broj onih koji su s tobom, stojite uspravno u molitvi skoro dvije trećine ili polovicu ili trećinu noći.

– Allah određuje mjeru noći i dana. On zna da vi ne držite se točnog računa i on vam oprašta –

Izgovarajte dakle glasno ono što vam je moguće iz Kur’ana.

– On zna da su neki među vama bolesni, da drugi prolaze zemljom u potrasi za dobrima Allahovi m, i da drugi opet bore se na putu Allahovom –

Izgovarajte dakle glasno ono što vam je moguće iz Kur’ana.

Obavljajte molitvu, dajite milostinju i dodjeljujte jedan velikodušni zajam Allahu .

Vi ćete pronaći, kod Allaha, u obliku jedne nagrade bolje i obilnije, dobro koje budete stekli unaprijed za sebe same.

Molite oprost u Allaha!

       Allah je uistinu, onaj koji oprašta;

on je milosrdan!