Sura 69.

S u r a LXIX


Ona koja treba doći


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ona koja treba doći! 2 Ko je ona koja treba doći? 3 Kako ćeš ti poznati onu koja treba doći?

4 Tamudi i Adi držali su za laž onu koja slama!

5 Tamudi su bili uništeni munjom. 6 Adi su bili uništeni jednim vjetrom, hučećim i silnim 7 kojeg je Allah koristio protiv njih da bi sve opustošio tokom sedam noći i sedam dana. Ti bi tada vidio narod poobaran po zemlji kao iščupana palmina stabla. 8 Opažaš li im ti i najmanje ostatke?

9 Faraon, oni koji živješe prije njega i porušeni gradovi počiniše grješke: 10 oni su odbili poslušnost Poslaniku i svom Gospodaru i Allah ih pobijedi neodoljivom silom.

11 Kad se voda prelila, mi smo vas odnijeli na lađu, 12 da bi ova postala za vas Opomena i da to jedno pažljivo uho zapamti.

13 Kad truba bude samo jednom zatrubila; 14 kad zemlja i planine budu odnesene i odjednom u prah smrvljene 15 ona koja je neizbježna doći će tog Dana; 16 nebo će se rascijepiti i biće širom otvoreno tog Dana.

17 Meleci će stajati na njegovim krajevima, dok će tog Dana osam između njih nositi Prijestolje tvog Gospodara.

18 Tog Dana vi ćete biti izloženi u punoj svjetlosti; ni jedna vaša tajna ne će ostati skrivena.

19 Onaj koji će primiti svoju knjigu u svoju desnu ruku reći će: « Evo!… Čitajte moju knjigu! 20 Ja sam znao da ću tu pronaći svoj račun. »

21 On će uživati jedan ugodan život 22 u Vrtu smještenom vrlo visoko 23 a čiji su plodovi na dohvat ruke.

24 « Jedite i pijte u miru u naknadu za ono što ste izvršili u prošlim danima. »

25 Onaj koji bude primio svoju knjigu u lijevu ruku reći će: « Nesretan ja!… Da mi nisu vratili moju knjigu 26 ja ne bih doznao svog računa!

27 Na žalost!… Da ta smrt bijaše konačna! 28 Moje mi Bogatstvo ničemu ne služi 29 a moja je snaga nestala! »

30 « Pograbite ga! Stavite ga u okov! 31 Bacite ga u Pećnicu! 32 i svežite ga, zatim, jednim lancem od sedamdeset lakata. »

33 Jer on nije vjerovao u Nedostižnog Allaha; 34 on nije nikog ohrabrivao nahraniti siromašnog.

35 Nije mu ostao, danas, ni jedan gorljivi prijatelj, 36 ni druge hrane osim one smrdljive 37 kojom će se samo grješnici hraniti.

38 Ali ne! Prisežem onim što vi vidite 39 i onim što ne vidite: 40 to tamo je, uistinu, riječ jednog plemenitog Poslanika  ; 41 to nije riječ jednog pjesnika; – vaša je vjera neodlučna – 42 to nije riječ jednog vrača; – kako vi malo rasmišljate! – 43 to je Otk rovenje Gospodarara svijeta!

44 Da nam je pripisao kakve lažne riječi, 45 mi bismo ga uzeli za desnu ruku, 46 zatim bismo mu odsjekli srčanu žilu 47 a Niko od vas ne bi bio sposoban da se tome odupre.

48 Evo jedne Opomene za one koji se boje Allaha 49 ali mi znamo da neki između vas to proglašavaju lažju!

50 Evo jedog rasloga žaljenja za nevjernike! 51 Evo sušte Istine! 52 Slavi Ime svog Gospodara, Svevišnjega!