Sura 63.

S u r a LXIII

L i c e m j e r iU ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Kad licemjeri dođu k tebi, oni kažu: « Mi potvrđujemo da si ti Poslanik Allahovi ! »

       Allah zna da si ti njegov Prorok,

i Allah potvrđuje da su licemjeri lažljivci.

2 Oni su uzeli svoje prisege kao zaštitu i odstranili se s Božjeg puta. Ono što oni čine mrsko je.

3 To je tako, jer su oni najprije vjerovali i postali nevjernici poslije toga. Jedan je pečat bio stavljen na njihova srca tako da oni ne rasumiju.

4 Kad ih ti vidiš, njihove ti osobe ne gode; ako oni govore, ti slušaš što oni govore; oni su slični čvrstim gredama.

Oni misle da je svaki povik usmjeren protiv njih. Oni su vaši neprijatelji. Čuvaj se njih! Nek ih Allah ubije! Oni su glupi!

5 Kad se njima kaže: « Dođite! Prorok Allahovi moliće oprost za vas, » oni okrenu glavu i ti ih vidiš udaljiti se, puni oholosti.

6 Svejedno je njima da li ti tražiš oprost za njih ili ne tražiš oprost za njih:

       Allah im neće oprostiti;
       Allah ne ravana izopačenim pukom.

7 Oni su ti koji kažu: « Ne trošite ništa na one koji su kod Poslanika Allahovog, da bi se odvojili od njega. »

Blaga nebeska i zemaljska pripadaju Allahu , ali licemjeri to ne rasumiju.

8 Oni kažu: « Ako se mi vratimo u Medinu, najmoćniji u tom gradu istjeraće najslabije.»

Moć pripada Allahu , njegovom Poslaniku i vjerujućima, ali licemjeri to ne znaju.

9 O vi vjerujući! Nek vas vaša Bogatstva i vaša djeca ne odstrane od sjećanja na Allaha! Oni koji čine tako gubitnici su.

10 Dajite u milostinju jedan dio dobara koje smo mi vama dodijelili, prije nego li smrt ne dostigne nekog od vas, i dok netko ne kaže: « Gospodare moj! Da mi ti samo odobriš jedan kratk rok, je bih davao milostinju, i bio bih pravedan. »

11 Allah ne odobrava odgode ni jednom čovjeku koji je došao do svog utvrđenog časa. Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite.