Sura 61.


S u r a LXI

R e d


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji slavi hvalospjeve Allahu . On je Svemogući, Mudri.

2 O vi vjerujući! Zašto vi govorite ono što ne činite?

3 Reći ono što ne činite je uveliko mrsko Allahu  !

4 Allah voli, uistinu, one koji se bore na njegovom putu u stiješnjenim redovima, kao da su načinili jednu zgradu zapečačenu olovom.

5 Musa je rekao svom narodu  : « O moj puče! Zašto me vi zlostavljate, kad vi znate da sam ja uistinu Prorok Allahovi poslan k vama? »

Kad oni skrenuše,

       Allah dade da skrenu njihova srca.

– Allah ne ravna izopačenim pukom! –

6 Isa a.s. , sin Maryamin , kaže: « O sinovi Izrailovi! Ja sam, uistinu, Poslanik Allahovi , poslan k vama da bih potvrdio da, Tora, postoji od prije mene, da bih vama navijestio dobru vijest o jednom Poslaniku koji će doći poslije mene i čije će ime biti : Ahmed. »

Ali kad on dođe k njima s neosporivim dokazima, oni rekoše: « Evo jednog očiglednog čaranja! »

7 Ko je dakle nepravedniji nego onaj koji smišlja laž protiv Allaha dok je pozvan na Podvrgavanje? –Bog ne ravna nepravednim narodom –

8 Ti tamo hoće svojim ustima ugasiti svjetlost Allahovu; ali Allah će dovršiti svoju svjetlost uzprkos nevjernicima.

9 On je taj koji je poslao svog Poslanika s Uputstvom, istinitom vjeroispovijesti, da ju stavi iznad svake druge vjeroispovijesti, uzprkos mnogobožcima.

10 O vi vjerujući! Hoću li vam naznačiti jednu pogodbu koja će vas spasiti bolne kazne?

11 Vi ćete vjerovati u Allaha i njegovog Poslanika  ; vi ćete se boriti na Allahovom putu sa svojim dobrima i svojim životima. –Evo jednog dobra za vas; ako znate! –

12 Allah će vam oprostiti vaše grijehove; on će vas uvesti u Vrtove gdje teku potoci; u ugodna boravišta, u Edenske Vrtove. – Evo jedne bezgranične sreće! –

Vi volite još jednu stvar: pomoć koja dolazi od Allaha i brzu pobjedu. Najavi dobru vijest vjerujućima!

14 O vi vjerujući! Budite pomoćnici Allahovi , kao u vrijeme kad Isa a.s. , sin Maryamin , reče apostolima: « Ko će biti moji pomoćnici na putu Božjem? »

Apostoli rekoše: « Mi smo pomoćnici Allahovi ! »

Jedna grupa sinova Izrailovih povjerova, jedna grupa bi nevjerna.

Mi smo podržali protiv njihovih neprijatelja one koji su vjerovali i oni su odnijeli poobjedu.