Sura 44.


S u r a XLIV D î m


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Jasne mi knjige! 3 Mi smo dali da siđe jedne blagoslovljene noći. Mi smo, uistinu, onaj koji upozorava.

4 Svako mudro Upozorenje je propisano te noći, 5 kao Upozorenje koje isijava iz nas – Da, mi smo oni koji šalju navjestitelje – 6 i kao milosrđe sa strane tvog Gospodara.

On je onaj koji čuje i koji zna; 7 Gospodarar nebesa i zemlje i onog što se nalazi između to dvoje. – Kad biste vi samo vjerovali čvrsto! –

8 Nema Allaha osim njega. On daje život i on daje smrt. On je vaš Gospodar i Gospodar vaših prvih predaka.

9 Ali ti ljudi su u to sumnjali i šalili se.

10 Iščekuj dakle Dan kad će nebo donijeti jedan dobro vidljivi oblak 11 koji će obaviti ljude: evo jedne bolne kazne!

12 « Gospodare naš! Udalji od nas kaznu! Da, mi vjerujemo! »

13 Kako bi ih Opomena urasumila, kad je jedan jasni Poslanik već došao?

14 Oni su se okrenuli od njega i rekli: « To je jedan šegrt, jedan obsjednuti. »

15 Mi ćemo udaljiti trenutno kaznu ali vi ćete se k njoj vratiti zasigurno.

16 Na Dan kad ćemo mi njih zgrabiti sa velikom žestinom, mi ćemo se osvetiti.

17 Prije njih, mi smo iskušali narod Faraonov, kad je jedan plemeniti Poslanik već bio došao k njima: 18 « Izručite mi sluge Božje, ja sam za vas, jedan Poslanik dostojan povjerenja. 19 Ne dižite se protiv Allaha. Ja vam dolazim s jednim neosporivim autoritertom.

20 Ja tražim zaštitu u mog Gospodara i vašeg Gospodara da me vi ne biste kamenovali.

21 Odstranite se od mene, ako nemate povjerenja u mene. »

22 On zazva svog Gospodara: « Ovi ljudi su zločinci» –

23 « Pođi noću s mojim slugama; vi ćete biti progonjeni. 24 Ostavi more rasjapljeno; evo jedne vojske koja će biti potopljena. »

25 Koliko li su oni napustili vrtova, izvora, 26 obrađenih polja, lijepih nastanbi, 27 slasti, u čijem su se krilu radovali.

28 I bi to ovako: Mi smo ta dobra ostavili u naslijedstvo jednom drugom narodu.

29 Nebo i zemlja nisu plakali za njima. Nikakva odgoda njima ne bi odobrena.

30 Mi smo spasili sinove Izrailove sramotne kazne 31 i od Faraona koji bijaše ohol, među nevjernima.

32 Mi smo njih izabrali, namjerno, među svim narodima u svijetu.

33 Mi smo njima donijeli Znakove koji donose jedan siguran dokaz.

34 Ti ljudi govore: 35 « Ima samo jedna smrt, ona prva,; i mi ne ćemo biti uskrsnuti. 36 Povratite naše predke, ako ste istiniti! »

37 Hoće li oni biti bolji od naroda Tubbeova i od njihovih predhodnika koje smo mi uništili jer bijahu zločinci?

38 Mi nismo radi igre stvorili nebesa, zemlju i ono što je između to dvoje. 39 Mi smo njih stvorili u punoj Istini, ali većina ljudi ne zna.

40 Na Dan Odluke biće trenutak utvrđen za sastanak svih ljudi; 41 Dan kad nikakav prijatelj neće moći ništa učiniti za svog prijatelja; Dan kad ljudima ne će biti pomoći. 42 izuzev onog kome će Allah dodijeliti milosrđe. – On je, uistinu, Svemogući, Milosrdni –

43 Drvo Zakumovo 44 hrana je grješnicima. 45 Ono vrije u crijevima kao kovina u topionici, 46 kao ključala voda.

47 « Uzmite ovog čovjeka! Odnesite ga na dno Pećnice; 48 potom kaznite ga sipajući na njegovu glavu kipuću vodu…»

49 « Kušaj! nisi li ti silan, darežljiv? » 50 Evo u što ste vi sumnjali!

51 Oni koji se boje Allaha boraviće u jednom mirnom mjestu boravka, 52 u sred vrtova i izvora.

53 Oni će biti odjeveni u satin i brokart i postavljeni licem u lice.

54 Evo kako ćemo mi njima za supruge dati Hurije krupnih očiju.

55 Ondje, oni će mirno tražiti sve vrste plodova. 56 Oni više neće okusiti smrti, poslije svoje prve smrti.

       Allah ih je zaštitio od kazne u Paklu,

57 po milosti tvog Gospodara: evo sreće bez granica!

58 Ovo smo mi učinili lako rasumljivim na tvojem jeziku. Možda će oni rasmišljati! 59 Promatraj ih dakle pažljivo, oni tebe također promatraju!…