S u r a XXXIX


G r u p e

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Otkrovenje Knjige dolazi od Allaha, Svemogućeg, Mudrog.

2 Da, mi smo dali da siđe na tebe Knjiga s Istinom: Obožavaj Allaha čineći jedan čisti obred: 3 čisti obred ne pripada li Allahu  ?

Oni koji uzmu Gospodarare pokraj njega govore: « Mi njih obožavamo samo radi toga da bi nas oni približili Allahu  ! »

Bog, uistinu, sudiće između njih i presudiće o njihovim raslikama.

Allah ne upravlja lažljivcem ni onim koji je temeljito nevjeran.

4 Da je Allah htio imati sina, on bi izabrao onog koga bi htio u krilu onoga koga je stvorio.

Slava njemu! on je Jedini, vrhovni Vladar!

5 On je stvorio nebesa i zemlju u svoj istini. On uvija noć na danu i uvija dan na noći.


On je podvrgnuo sunce i mjesec: svatko od njih prolazi svoju putanju prema utvrđenom cilju. – Nije li on Svemogući, onaj koji ne prestaje opraštati? –

6 On vas je stvorio od jednog jedinog bića iz kojeg je potom stvorio njegovu suprugu. – On je učinio, za vas, da siđe, osam životinjskih parova –

On vas je stvorio u utrobi vaših majki: stvaranje nakon stvaranja u trima tminama.

Takav je Allah , vaš Gospodar. Kraljevstvo njemu pripada. Nema Allaha osim njega! Kako ste se vi okrenuli?

7 Ako ste nezahvalni, znajte da uistinu,

    Allah dostaje sam sebi

i da nema potrebu za vama.

Njega vrijeđa nezahvalnost njegovih slugu, ali vaša zahvalnost njemu godi. Niko neće nositi tuđi teret. Vaš će se povratak obaviti prema vašem Gospodaru. Tada će vam on dati saznati što ste činili; on savršeno poznaje sadržinu srdaca.


8 Kad nevolja dosegne čovjeka, on zaziva svog Gospodara, on mu se vraća kajući se.

Kad, potom, Allah njemu dodijeli dobročinstvo, on zaboravlja zlo za koje je predhodno tražio da bude od njega oslobođen; on izjednačava druge s Allahom , da bi zaveo ljude daleko s njegovog puta.

Reci: « Uživaj malo u svojoj nevjernosti! Ti ćeš biti u broju gostiju Pakla . »

9 Da li vjernik, prostrt ničice ili uspravan, predaje se pobožnosti tokom noći? Misli li sa strahom na budući život? Nada li se milosrđu svog Gospodara?…

Reci: « Jesu li oni koji znaju jednaki s neznalicama?» – Ljudi nadareni rasumom su jedini koji rasmišljaju – 10 Reci: « O sluge moje! Vi koji vjerujete! Bojte se svog Gospodara! Oni koji budu činili dobro u ovom svijetu primiće jednu lijepu nagradu. »

Prostrana je zemlja Allahova. Oni koji su postojani primiće svoju primjerenu naknadu.


11 Reci: « Da, ja sam primio zapovijed da obožavam Allaha čineći mu čisti obred.

12 Ja sam primio zapovijed da budem prvi od onih koji se njemu podvrgavaju. »

13 Reci: « Ja se bojim kazne jednog strašnog Dana ako budem neposlušan svom Gospodaru. »

14 Reci: « Allah je taj kojeg ja obožavam čineći mu čisti obred. 15 Obožavajte koga hoćete pokraj njega! »

Reci: « Na Dan Oživljavanja, gubitnici su oni koji izgube sami sebe kao i svoje obitelji. » – Nije li ondje jedan očigledni gubitak? –

16 Biće jedan oblak vatre nad njima i jedan ispod njih. Evo čime Allah prijeti slugama svojim.

O sluge moje! Bojte se mene!

17 Ima jedna dobra vijest upućena onima koji su se odstranili od Taguta odbijajući ih obožavati i koji se vraćaju Allahu .


Najavi dobru vijest slugama mojim 18 koji slušaju Riječ i koji se podvrgavaju najboljem što ona sadržava.

Evo onih koje Allah usmjerava! Evo onih koji su nadareni rasumom!

19 Što se tiče onih protiv kojih će se ostvariti propis koji ih osuđuje na kaznu… Hoćeš li ti spašavati onog koji se nalazi u Vatri?

20 Ali oni koji se boje svog Gospodara nastanjivaće odaje iznad kojih

	će biti izgrađene druge odaje,

dok će potoci teći pod njihovim nogama.

Takvo je obećanje Božje!

     Allah neće uzmanjkati u obećanju svome.

21 Ne vidiš li ti da je Allah dao sići s neba vodu koju je dao da poteče u zemlji prema prštavim izvorima zahvaljujući kojima ona daje izniknuti šarolikim biljkama, poslije ti vidiš da one požute i uvenu; po tome on od njih načini sasušene grančice.


Ima tu uistinu jedna Opomena za ljude nadarene rasumom.

22 Onaj kome je Allah otvorio srce k Islamu nije li u svjetlosti koja je došla od njegovog Gospodara?

Nesretni oni čija srca budu otvrdnula spram Opomene Božje! Evo onih koji se nalaze u očiglednoj zabludi.

23 Allah je dao da siđe najljepša od priča: Knjiga čiji dijelovi liče jedan na drugi i koji se ponavljaju.

Koža onih koji se boje svog Gospodara se ježi, po tome njihova koža i srce se opuštaju pri zazivanju imena Božjeg.

Evo Smjera Božjeg prema kojem on upravlja koga on hoće. Ali onaj koga Allah zabludi neće naći nikoga da ga usmjeri.

24 Je li to onaj koji, na Dan Oživljavanja, zaštiti će svoje lice protiv grozne kazne?…

Biće rečeno nepravednima: « Kušajte ono što ste stekli…»

25 Oni koji su živjeli prije njih nazivali su to lažju; ali kazna ih je dostigla ondje gdje ju nisu očekivali

26 Njihov Allah im je dao okusiti ljagu u ovog svijetu, ali kazna budućeg života je još strašnija. Da su znali!

27 Da, mi smo ljudima predložili, u Kur’anu, sve vrste primjera; – Možda će oni rasmisliti? – 28 u arapskom Kur’anu, izuzetom od uvijenosti. – Možda će se oni bojati Allaha! –

29Allah je predložio u prispodobi jednog čovjeka ovisnog o zadrugarima svađalicama, i jednog drugog podložnog samo jednom čovjeku.

Da li je moguća usporedba tih dvoje ljudi? Slava Allahu  ! Ali većina ljudi ne zna.

30 Evo te mrtvog, i oni su također mrtvi.

31 Kasnije, na Dan Oživljavanja, vi se ne ćete svađati u nazočnosti vašeg Gospodara.

32 Ko je dakle nepravedniji od onoga koji laže na Allaha i od onoga koji kao laž drži Istinu, kad ona njima stigne?

Nema li, u Paklu, jedno mjesto za boravak nevjernih?

33 Oni koji su donijeli Istinu i oni koji su ju priznali: evo onih koji se boje Allaha.34 Oni će dobiti kod svog Gospodara, sve što budu željeli: takva je nagrada onima koji čine dobro.

35 Nek Allah dakle izbriše ono najgore što oni čine a nek ih nagradi prema njihovim najboljim djelima.

36 Ne dostaje li Allah svom sluzi, onda kad te ljudi plaše onim što obožavaju pokraj njega?

37 Niko ne može zavesti onoga koga Allah upravlja. Allah je silan; on je Gospodarar osvete.

38 Ako ih ti upitaš: « Ko je stvorio nebesa i zemlju? » Oni će reći: « To je Allah ! »

Reci: « Ne vidite li vi? Ako Allah hoće kakvo zlo za mene, oni koje vi zazivate pokraj Allaha hoće li moći ukloniti to zlo? Ako li hoće jedno milosrđe za mene, hoće li oni moći onemogućiti njegovo milosrđe? »

Reci: « Allah mi dostaje! Oni koji imaju povjerenja predaju se njemu. »

39 Reci: « O moj narode! Postupajte vi prema svojim običajima, ja, činim drugačije! »

Vi ćete znati uskoro 40 Ko će biti kažnjen groznom kaznom i na koga će se oboriti beskonačna kazna.

41 Na tebe mi smo dali siđe za ljude Knjiga, u svoj Istini.

Onaj koji je dobro usmjeren usmjeren je za sebe samog; onaj koji je se zabludio čini ti na svoju vlastitu štetu. Ti nisi odgovoran za ljude.

42 Allah prihvaća duše u času njihove smrti; on prima također one koji spavaju, a da nisu umrli. On zadržava one ljude kojima je propisao smrt. On odpušta ostale sve do trenutka neopozivo utvrđenog. – Ima tu uistinu Znakova, za jedan narod koji rasmišlja –

43 Hoće li oni uzeti zagovornike pokraj Allaha? Reci: « A ako oni ništa ne posjeduju? Ako oni ne rasumiju?

44 Reci: « Posredovanje pripada Allahu . Njemu kraljevstvo nebesa i zemlje! Vi ćete se vratiti k njemu! »

45 Kad je Ime Allaha, Jedinoga, zazvano, srca onih koji ne vjeruju u budući život se dosađuju: ali kad imena onih koje oni obožavaju pokraj njega su zazvana, oni se raduju!

46 Reci: « O Bože! Stvoritelju nebesa i zemlje, koji poznaješ ono što je skriveno i ono što je očigledno; ti ćeš suditi između tvojih slugu i ti ćeš odlučiti o njihovim raslikama! »

47 Da nepravedni posjeduju sve ono što se nalazi na zemlji, – i još dvostruko – oni bi pokušavali iskupiti sebe da bi bili zaštićeni od grozne kazne, na Dan Oživljavanja. Ali ono što oni ne predosjećaju njima će se tada ukazati, sAllahove strane.


48 Oni će vidjeti zlo koje su činili; oni će biti obuhvaćeni onim čemu su se sprdali.

49 Kad jedno zlo dostigne čovjeka, ovaj nas zaziva; potom kaže, kad mu dodijelimo milost: « Ja ne trebam ono što mi je bilo dano nego moje vlastito znanje. » – Ali to je jedna kušnja: većina između njih to ne zna –

50 Evo što govore oni koji živješe prije njih; njihovi ih dobitci nisu oBogatili; 51 zlo koje su činili njih doseže. Oni između tih ljudi koji su bili nepravedni bit že zahvaćeni zlom koje su činili a oni se ne će moći suprotstaviti moći Božjoj.

52 Ne znaju li oni da Allah dijeli svoje darove i da ih odmjerava kome on to hoće? – Ima tu uistinu Znakova za narod koji vjeruje –

53 Reci: « O sluge moje! vi koji ste počinili prekoračenje na vlastitu štetu, ne očajavajte glede milosrđa Božjeg.

    Allah oprašta sve grijehove.

Da, on je onaj koji oprašta; on je Milosrdni. »

54 Vratite se k svome Gospodaru! Podvrgnite se njemu prije nego li vas kazna dosegne, jer, potom, više vam neće biti pomoći.

55 Slijedite izvrsno Otkrovenje koje vam je došlo od vašeg Gospodara, prije nego li vas kazna iznenadno dostigne, a da je vi i ne predosjetite.

56 Prije nego svaki čovjek kaže: « Nesretan ja! zbog mog zanemarivanja Allaha. Da, ja sam bio među podrugljivcima! »

57 Ili dok ne kaže: « Da me je Allah usmjeravao, ja bih bio u broju onih koji ga se boje. »

58 Ili dok ne kaže, pri pogledu na kaznu: « Kad bih se samo mogao vratiti na zemlju, ja bih bio u broju onih koji čine dobro! »

59 Naprotiv! Moji su ti znakovi pristigli, a ti si s njima postupao kao s lažima. Ti si bio ohol i nevjeran!

60 Ti ćeš vidjeti, na Dan Oživljavanja, one koji su lagali protiv Allaha: njihova će lica biti crna.

Ne postoji li, u Paklu, jedno mjesto boravka za ohole?

61Allah će spasiti, na njihovu sreću, one koji ga se boje: Nikakvo zlo njih neće dosegnuti, oni neće nikada biti ožalošćeni.

62 Allah je Stvoritelj svake stvari on je taj koji je njihov zaštitnik. 63 On posjeduje ključeve nebesa i zemlje.

Oni koji ne vjeruju u Znakove Božje gubitnici su.

64 Reci: « O vi, neznalice! Hoćete li mi vi zapovjediti obožavati nekog drugog pokraj Allaha? »

65 Da, bilo je otkriven o tebi i onima koji su živjeli prije tebe: « Ako si ti mnogobožac, tvoja su djela ništavna, ti ćeš sigurno biti gubitnik.

66 Naprotiv, obožavaj Allaha i budi od onih koji su zahvalni! »

67 Oni nisu cijenili Allaha u njegovoj pravoj mjeri. Cijela zemlja, na Dan Oživljavanja, biće jedna pregršt u njegovoj ruci a nebesa će biti preklopljena u njegovoj desnoj ruci.

Slava njemu! vrlo uzdignutom iznad onih koje njemu pridružuju!

68 Puhnuće se u trublje: Oni koji su u nebesima i oni koji se nalaze na zemlji biće zgromljeni, osim onih koje Allah bude želio poštedjeti.

Potom će se po drugi put zasvirati u trubu i evo: svi će se ljudi uspraviti i gledati.

69 Zemlja će blistati od svjetlosti svojeg Gospodarina. Knjiga će biti stavljena na vidjelo. Doći će proroci i svjedoci. presuda će biti izgovorena nad svima, u skladu s Pravdom. Niko ne će biti pozlijeđen. 70 Svaki će čovjek primiti točnu cijenu onoga što je činio. Allah savršeno poznaje njihova djela.

71 Nevjerni će u grupama biti odvođeni prema Paklu: Njegova će se vrata otvoriti kod njihovog dolaska; njihovi čuvari će reći: « Zar više Poslanika , isteklih između vas, nisu došli k vama priopćavajući vam Znakove vašeg Gospodara, upozoravajući vas na Susret vašeg Dana koji je došao? »

Oni će odgovoriti: « Da! ali odluka koja osuđuje nevjerne biće izvršena. »

72 Reći će im se: « Prođite vrata Pakla da biste u njemu boravili kao besmrtnici. » – Kako je omraženo boravište oholih! –

73 Oni koji se boje svog Gospodara biće vođeni u grupama prema Raju: Njegova će se vrata otvoriti na njihov dolazak; njihovi će čuvari njima reći: « Mir s vama! Vi bijaste dobri, Uđite ovamo da biste tu boravili kao besmrtnici. »

74 Oni će reći: « Slava Allahu  ! On je ostvario svoje obećanje u našu korist i dao nam je on zemlju u naslijedstvo: mi se smještamo u Raju, gdje mi hoćemo. » –Koliko je izvrsna nagrada onima koji su činili dobro» –

75 Ti ćeš vidjeti Meleke u krugu okolo Prijestolja, slaveći hvalospjeve svojem Gospodaru.

Ljudi će biti suđeni u punoj pravednosti, i reći će im se: « Slava Allahu , Gospodaru svjetova! »