Sura 23.

S u r a X X III

Vjerujući


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Sretni vjerujući 2 koji su ponizni u svojim molitvama, 3 koji izbjegavaju isprasne rasgovore, 4 koji daju milostinju, 5 koji se zadavoljavaju sa svojim seksualnim odnosima 6 sa svojim suprugama i svojim robinjama –ne može ih se dakle osramotiti; 7 dok oni koji žude druge žene osim ovih jesu preljubnici – 8 oni koju štuju dano im na čuvanje kao i preuzete obveze 9 i koji obavljaju svoje molitve 10 Oni su naslijednici; 11 oni će naslijediti raj u kojem će boraviti kao besmrtnici.


12 Mi smo čovjeka stvorili od fine gline, 13 po tome smo ga načinili od kapi sjemena sadržane u postojanom spremištu; 14 zatim, od te kapljice, mi smo načinili jedan ugrušak krvi, zatim, od te mase mi smo stvorili kosti; ogrnuli smo ih mesom, čineći tako drugo stvaranje. – Blagoslovljen budi Bože, najbolji stvoritelju! – 15 Vi ćete zatim umrijeti, 16 zatim, na Dan Oživljavanja, vi ćete uskrsnuti.


17 Mi smo stvorili sedam nebesa iznad vas. Mi nismo nemarni spram stvaranja.

18 Dali smo da siđe voda s neba, s mjerom, zadržali smo ju na zemlji, iako smo mogli učiniti da nestane.

19 Zahvaljujući njoj, dali smo da se za vas rode vrtovi palmi i loza u kojima vi nalazite plodove u izobilju koje vi jedete.

20 Učinili smo također da se rodi jedno drvo koje izlazi na Brdu Sinaj i koje daje ulje i jedan začin.

21 Jedna pouka, za vas, nalazi se u stadima: mi vas napajamo onim što se nalazi u njihovim utrobama; otuda vi izvlačite mnoge korisne stvari; ima onoga što jedete; 22 vi se prevozite na njima kao da se nalazite na jednoj lađi.

23 Mi smo poslali Nuh a njegovom narodu . On im reče: « O moj narode! Obožavaj Allaha! Nema za vas drugog Allaha osim njega! Ne ćete li ga se bojati ?»

24 Oni koji, među poglavarima njegovog naroda budući nevjerni, rekoše: « Ko je dakle ovaj ako nije smrtnik kao i vi? On se hoće uzdignuti iznad vas. Da je Allah to htio, on bi poslao anđele da siđu. Mi nikad nismo čuli sličan govor ni kod naših najstarijih predaka. 25 On je samo jedan čovjek opsjednut Džin ima. Promatrajte ga stanovito vrijeme !»

26 On reče: « Gospodare moj! Zaštiti me! Oni me drže za lažca !»

27 Mi smo njemu otkrili: « Načini jednu lađu pod našim nadzorom prema onome što smo ti mi otkrili.

Kad naša Zapovijed stigne i kad peć provrije uvedi, u tu lađu, po jedan par od svake vrste, kao i svoju obitelj, s izuzetkom onoga među njima protiv kojega je Riječ već bila izgovorena.

Ne govori mi o nepravednicma, oni će biti progutani.

28 Kad se ti budeš smjestio u lađu, ti i oni koji su s tobom, reci: « Hvala Allahu koji nas je spasio od nepravednog naroda !»

29 Reci: « Gospodare moj! Daj mi se iskrcati na jednom blagoslovljenom mjestu! Ti si najbolji od onih koji vode u dobru luku !»

30 Ondje zaista ima Znakova! Mi smo onaj koji stavlja ljude na kušnju.

31 Mi smo stvorili, poslije njih druge naraštaje 32 kojima smo poslali jednog Poslanika uzetog između njih: « Obožavajte Allaha! Nema, za vas, Allaha osim njega! ne bojite li ga se ?»

33 Oni koji, među njegovim narodom, bijahu nevjerni, oni koji drže za laž susret s budućim životom, oni koje mi bijasmo obogatili u životu na ovom svijetu: svi oni reći će: « Ko je dakle onaj ako nije jedan smrtnik kao i vi? On jede ono što i vi jedete; on pije ono što i vi pijete.

34 Ako se vi pokorite jednom smrtniku sličnom vama, vi ćete biti među gubitnicima.


35 Da li vam on obećaje, kad budete umrli, kad budete prah i kosturi, da će vas on izvesti iz tog stanja ?»

36 Nesreća!…Nesreća!… zbog obećanja koje vam je dano!

37 « Nema osim ovog našeg, drugog života: mi živimo, mi umiremo i mi više ne ćemo uskrsnuti!

38 Onaj tamo je samo čovjek: on je izmislio laži protiv Allaha. Mi ne vjerujemo u njega ».

39 On kaže: « Gospodare moj! Zaštiti me! Oni me drža za lažca!»

40Allah reče: « Da, oni će uskoro iskazati žaljenja !»

41 Krik ih dograbi, Uistinu. Raspršismo ih u komadiće. Natrag!…nepravedni narode.

42 Mi stvorismo poslije njih druge naraštaje. 43 Ni jedna zajednica ne može ni primaći ni odgoditi svoj čas.

44 Po tome smo mi zaredom slali svoje proroke. Svaki put kad bi jedan Poslanik stigao u jednu zajednicu, ova ga je proglašavala lažcem.

Mi smo dali da se narodi smjenjuju jedni iza drugih, i o tome smo načinili legende. Natrag! narode koji ne vjeruješ!


45 Mi smo zatim poslali Musu i njegovog brata Arona, s našim Znakovima i očiglednom moći, 46 Faraonu i poglavarima njegovog naroda. Oni su se pokazali oholima; bijahu to oholi ljudi.

47 Oni rekoše: Hoćemo li mi vjerovati dvojici smrtnika poput nas, dok njihov narod nama služi kao roblje ?»


48 Oni su ih obojicu držali lažcima i bi među njima onih koji bijahu uništeni.

49 Mi smo dali Musi Knjigu. – Možda će oni biti dobro usmjereni –

50 Mi smo od Maryamin og sina i njegove majke načinili jedan Znak. Mi smo im dali utočište na jednoj mirnoj i orošenoj uzvisini. 51 O vi, Proroci! Jedite izvrsnu hranu! Činite dobro! Ja savršeno znam što vi činite.

52 Ova zajednica koja je vaša je uistinu jedna jedinstvena zajednica. Ja sam vaš Gospodar! Bojte se mene, dakle!

53 Ali oni su se podijelili u sekte; svaki se dio raduje onome što ima. 54 Ostavi ih dakle, za jedno vrijeme, u njihovom ponoru.

55 Misle li oni da dodijeljujući im dobra i djecu, 56 mi podstičemo njjihovu gorljivost za dobrim? Suprotno, oni o tome nemaju svijesti.

57 Oni koji su prožeti strahom od svojega Gospodara; 58 oni koji vjeruju u Znakove svojeg Gospodara; 59 oni koji ne pridružuju ništa svom Gospodaru, 60 oni koji daju to što daju dok su njihova srca prožeta strahom od pomisli da će se vratiti pred svog Gospodara: 61 evo onih koji hite prema dobrim djelima; oni su prvi za izvršiti ih.

62 Mi ne namećemo ni jednom čovjeku ništa osim onoga što može nositi.

Jedna se knjiga nalazi kod nas; ona kazuje istinu: ljudi neće biti oštećeni, 63 ali njihova srca ostaju, glede toga, u ponoru grijeha; njihova su djela još gora, i međutim, oni njih izvršavaju.


64 Kad mi budemo kažnjavali one među njima koji su Bogati, oni će jaukati od jeze: 65 « Ne jadikujte danas, jer vi ne ćete biti zaštićeni protiv nas. 66 Moji su vam Znakovi bili priopćeni, ali vi ste odustali od njiha 67 s ohološću i provodiste noći u prasnim raspravama ».

68 Nisu li oni promišljali Riječ? Što nije bilo odobreno njihovim najudaljenijim pAjeti ma nije li stiglo do njih? 69 Ne poznaju li oni svoje Proroke jer ih niječu? 70 Ili će oni pak reći da je Džin u njemu? Naprotiv! On je došao k njima s Istinom; ali većina među njima mrziše Istinu.

71 Da Istina bijaše sukladna njihovim strastima, nebesa, zemlja i ono što se tu nalazi bili bi sigurno iskvareni.

Mi smo njima donijeli jednu Opomenu koja se obraća njima; ali oni su se okrenuli od te Opomene.

72 Hoćeš li ti njima tražiti da daju jedan porez? Namet nametnut od tvog Gospodara je bolji jer tvoj Gospodar je bolji dijelitelj svih dobara.


73 Ti njih pozivaš na pravi put; 74 ali oni koji ne vjeruju u posljednji život jesu također oni koje skreću s tog puta.

75 Ako mi njima podijelimo milosrđe, ako mi od njih odstranimo zlo, oni će nastaviti slijepo hodati u svojoj pobuni.

76 Mi smo njih kaznili, ali oni se nisu predali svom Gospodaru; oni se nisu ponizili 77 prije nego što smo mi njima otvorili vrata prema jednoj strašnoj kazni; oni će, tada, biti strahovito očajni.


78 Allah je taj koji vam je stvorio sluh, vid, utrobu. Vi ste tomu malo zahvalni!

79 On je taj koji vas je rasasuo po zemlji, kasnije vi ćete biti okupljeni svi pred njim. 80 On je taj koji vam daje živjeti i koji vam daje umrijeti.

Izmjena noći i dana njemu pripada. Ne rasumijete li vi to?

81 Oni govore, protivno, kao što su već Stari rekli; 82 oni kažu: « Što dakle? Kad mi budemo mrtvi, kad mi budemo prah i kosturi, hoćemo li mi biti uskrsnuti?

83 Evo što je nama obećano kao što nekada bi obećano našim očevima, ali to su samo priče starih !»

84 Reci: Kome dakle pripadaju

	zemlja i ono što se na njoj nalazi?

Kad bi vi to samo znali !»

85 Oni će reći: « Allahu  !…»

Odgovori: « Eh Što?… Zar se vi ne sjećate ?»

86 « Ko je Gospodarar sedmorim nebesima? Gospodar neizmjernog Prijestolja?

87 Oni će reći: «To je Allah !…»

Reci: « Ne bojite li ga se ?»

88 Reci: « Ko u svojoj ruci drži kraljevstvo svih stvari?

Ko  dakle štiti i nema potrebe za zaštitom?

Kad biste vi to samo znali !»


89 Oni će odgovoriti: « To je Allah !…»


Reci: « Kako se dogodilo da vi budete občarani ?»


90 Mi smo njima donijeli Istinu, ali oni su lažci.

91 Allah sebi nije darovao sina, nema božanstva pokraj njega, inače bi svako božanstvo darovalo sebi ono što je samo stvorilo; neki među njima bili bi sigurno nadmoćni drugima. Ali slava Allahu , koji je vrlo udaljen od onoga što oni izmišljaju!

92 On poznaje ono što je skriveno i ono što je objelodanjeno; on je daleko iznad onoga što je njemu pridruženo.

93 Reci: « Gospodare moj! Ako ti ikada meni pokažeš ono što je njima bilo obećano: 94 Gospodare moj, ne ubroji me nikad među nepravedne!»

95 Mi posjedujemo moć pokazati tebi ono što je njima obećano.

96 Odagnaj zlo dobrim. Mi poznajemo savršeno ono što oni izmišljaju.

97 Reci: « Moj Gospodare! Ja tražim tvoju zaštitu protiv demonskih zavođenja. 98 Gospodare moj! Ja tražim tvoju zaštitu protiv njihove nazočnosti uz mene ».

99 Kad se smrt približi jednome od njih, on kaže: « Gospodare moj!» Da me se vrati na zemlju, 100 možda, tada, izvršavaću ja dobra djela među stvarima koje sam napustio «; Ne!… To je samo jedna riječ koju je on izgovorio; jedna zapreka se nalazi iza ljudi sve do dana kad će oni biti uskrsnuti.

101 Kad se zatrubi u trublju, tog Dana, neće više biti pitanje, za njih, o rodoslovljima i oni se neće više ispitivati.

102 Oni čija djela budu teška: evo onih koji će biti sretni.

103 Oni čija djela budu lagana: evo onih koji će sami sebe izgubiti. Oni će kao besmrtnici boraviti u Paklu; 104 vatra će pržiti njihova lica a njihove će se usne iskriviti.

105 Nisu li vama priopćeni moji Znakovi? Niste li ih vi proglasili lažima?

106 Oni će reći: « Gospodare naš! Naš nas je jad pobijedio! Mi smo zavedeni ljudi!

107 Gospodare naš! Izvedi nas iz Pakla; i ako mi ponovo zgriješimo, mi ćemo, tada, uistinu biti nepravedni »:

108 On će reći: « Ostanite tu i ne govorite meni ».

109 Ima jedna grupa mojih slugu koji su govorili: « Gospodare naš! Mi vjerujemo! Oprosti nama! Učini nam milosrđe! Ti si najbolji od milosrdnih !»

110 Ali vi ste se sprdali s njima toliko da ste zaboravili sjetiti se mene dok ste se smijali.

111 Da, ja, danas njih nagrađujem za njihovu postojanost. Oni su sretni.112 Allah će reći: « Koliko godina ste vi ostali na zemlji ?»

113 Oni će odgovoriti: « Mi smo ondje ostali jedan dan, ili nekoliko sati. Ispitaj one koji računaju ».

114 On će reći: « Vi ste ostali tek malo vremena; da ste vi znali!…

115 Mislite li vi da smo mi vas stvorili bez cilja i da vi ne ćete biti dovedeni pred nas ?»

116 Nek Allah bude uzvišen, Kralj, Istina! Nema Allaha osim njega, Gospodar uzvišenog Prijestolja! 117 Ako neko zazove, s Allahom, jedno božanstvo a da ne pruži očigledan dokaz njegovog postojanja treba o tome položiti račun Gospodaru svom. – Ne…nevjerni nisu sretni !» –

118 Reci: « Gospodare moj! Oprosti i budi milosrdan! Ti si najbolji od milosrdnih!…»