Sura 22.

SURA XXII

Hadž

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 O vi ljudi! Bojte svog Gospodara Potres zemlje u onaj Čas biće sigurno jedna strašna stvar!

2 Dan kad ćete vi vidjeti: svaka žena koja doji zaboraviće svoje dojenče; svaka trudna žena će pobaciti.

Ti ćeš vidjeti pijane ljude, a da oni nisu uopće pili. - Kazna Allahova biće žestoka –

3 Tako netko između ljudi raspravljaju o Allahu a da o njemu ništa ne zna; on slijedi pobunjenog demona 4 o kojem je pisano: « On zavodi onoga koji ga uzme za Gospodarara i usmjerava ga prema kazni sažižućeg plamena.

5 O vi ljudi! Ako ste u sumnji glede Oživljavanja, znajte da usitinu, da smo mi oni koji su vas stvorili iz prašine, po tome iz kapi sperme, po tome iz ugruška krvi, po tome iz mase mekane, uobličene ili ne. - Mi vama tako objašnjavamo –

Mi postavljamo u posteljice ono što hoćemo sve do utvrđenog časa; po tome vam dajemo da iziđete kao mala djeca, da biste kasnije dosegli svoju zrelu dob.

Neki od vas umiru; jedan drugi dostiže dob oronulosti do točke na kojoj više ništa ne zna o onome što je znao. Ti vidiš opustjelu zemlju, ali čim mi učinimo da siđe voda, ona se pokrene, nadme, ona daje da niknu sve vrste lijepih vrsta biljaka.

6 I tako je to jer Allah je Istina, jer on je taj koji vraća život mrtvima, i on je nadmoćan nad svakom stvari.

7 Jer Čas dolazi sigurno, - nema nikakve sumnje glede njega – i jer će Allah uskrsnuti one koji se nalaze u grobnicama.

8 Neki, između ljudi, raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja i smjera, i Knjige koja ga objašnjava. 9 On se okreće, da bi zaveo ljude, s puta Božjeg.

Bruka ga čeka na ovome svijetu, po tome, na Dan Oživljavanja, mi ćemo njemu dati da okusi kaznu Vatre: 10 « Evo za djela koja ste vi izvršili ». - Allah nije nepravedan prema svojim slugama –

11 Neki, između ljudi, obožavaju Allaha oklijevajući. Ako mu kakvo dobro dođe, on ga uživa mirno. Ako ga dosegne kakvo iskušenje, on odustaje. On gubi život ovoga svijeta, i budući život: evo jednog sigurnog gubitka!

12 Oni zazivaju osim Allaha ono što njima ne može ni naškoditi, niti im biti od koristi: evo jedne temeljne zablude!

13 Oni zazivaju onoga čija je škodljivost sigurnija nego korisnost. Kojeg li zlog Gospodarara, uistinu, i kojeg li lošeg pratitelja!

14 Allah uvodi u Vrt gdje teku potoci, one koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela. - Allah čini što hoće –

15 Neka onaj koji misli da mu Allah neće pomoći ni u ovom životu ni u drugom, rastegne jedan konopac sve do neba, poslije nek odluči; i vidjeće da li će njegova lukavština uništiti ono što ga ljuti!

16 Mi smo dali da ona siđe u jasnim Stihovima. - Allah upravlja što hoće –

17 Na dan Oživljavanja Allah će raslikovati jedne od drugih: vjerujuće, Židove, Sabejce, kršćane, Zoroasterijance i mnogobožce. - Allah je svjedok svakoj stvari –

18 Nisi li ti vidio? Pred Allahom se klanjaju oni koji se nalaze u nebesima i oni koji borave na zemlji: sunce, mjesec, zvijezde, planine, drveće, životinje i jedan veliki broj ljudi. Ali kazna je neizbježna za mnoge među njima.

Nema nikoga za štovati koga je Allah ponizio. - Allah čini što hoće –

19 Evo dvojice protivnika koji se prepiru o svome Gospodaru.

Odjeća od vatre biće skrojena za nevjernike. Sasuće se kipuća voda na njihove glave. 20 koja će im spržiti utrobu i kožu njihovu. 21 Željezni bičevi su pripremljeni za njih.

22 Svaki put kad, potisnuti patnjom, oni budu htjeli izići otuda, oni će biti vraćeni: « Okusite kaznu Vatre ».

23Allah će uvesti one koji budu vjerovali i one koji budu izvršavali dobra djela u Vrt gdje teku potoci. Ondje, oni će biti urešeni grivnama od zlata i od biserja; njihova će odjeća biti od svile.


24 Oni su bili usmjereni prema izvrsnoj Riječi; oni su bili usmjereni na put onoga koji je dostojan hvalospjeva.

25 Onima koji su nevjerni, onima koji odstranjuju ljude s puta Božjeg i iz svete Allahom olje koju smo mi ustanovili za ljude, - onaj koji je domorodac i nomad jednaki su u njoj – a ako ju netko hoće oskrnaviti nastranostima, daćemo njemu da okusi bolnu kaznu.

26 Mi smo ustanovili, za Ibrahim a, mjesto za Kuću: « Ne pridružuj me ničemu, očisti moju Kuću za one koji obavljaju obilaske, za one koji tu stoje uspravno, za one koji se klanjaju i prostiru po zemlji.

27 Pozovi ljude na Hodočašće: oni će doći k tebi, pješice ili jašući na tananim sedlima. Oni će doći sa strmih puteva 28 da bi svjedočili o njima dodijeljenim dobročinstvima; da bi zazivali imeAllahovo u određene dane, na životinji iz stada koje im je bilo dodijeljeno. Jedite ju i nahranite siromašne, nesretne.

29 Nek tad stave kraj na svoje zabrane, nek se oslobode svojih zavjeta, nek obave obilaske okolo starinske Kuće.

30 Postupajte tako. Poštovati što je Allah proglasio svetim jest, za vas, jedno dobro kod vašeg Gospodara.


Životinje iz stada bile su oglašene dopuštenim za vas, s izuzetkom onih koje su vam bile označene.

Izbjegavajte gnusobu idola; izbjegavajte lažne riječi 31 kao istiniti vjernici Allahovi a ne kao mnogobožci.

Ko  pridruži bilo što Allahu  

isti je kao da je bio pao s neba; ptica grabljivica zgrabi ga tada i odnese, ili ga pak vjetar baci u jedno vrlo udaljeno mjesto.

32 Evo što je propisano:

Ko  poštuje sveteAllahovo stvari

zna da njihovo štovanje proizlazi iz straha punog poštovanja spram Allaha sadržanog u srcima.

33 Vi ćete naći koristi u tim životinjama sve do određenog dana. Mjesto njihovog žrtvovanja je stara Kuća.

34 Mi smo ustanovili obred za svaku zajednicu da bi ljudi zazivali ime Božje nad životinjom iz stada koja im je odobrena za hranu.

Vaš je Allah , Allah jedini! Podvrgnite mu se dakle! Objavi dobru vijest poniznima 35 čija srca zadrhte kad imeAllahovo bude izgovoreno; onima koji podnose strpljivo ono što ih je snašlo; onima koji obavljaju molitve; onima koji daju u milostinju jedan dio onoga što smo mi darovali.

36 Mi smo ubrojali žrtvovane životinje među sveteAllahovo stvari. Ima ondje jedno dobro za vas.

Zazovite imeAllahovo nad tim životinjama spremnim za klanje po tome, kad padnu na bok, jedite ju, i nahranite onog koji se tim zadovoljava i onoga koji prosi.

Mi smo ih tako stavili u vašu službu. Možda ćete biti zahvalni?

37 Ni njihovo meso, ni njihova krv nikad neće dospjeti do Allaha, ali vaš strah pun poštovanja dospjeće do njega.

Te životinje stavljene su vama u službu da biste proglašavali veličinu Allahovu, jer on vas je vodio. Oglašavaj dobru vijest onima koji čine dobro.

38 Da, Allah uzima u zaštitu vjerujuće; Allah ne voli nevjerne izdajnike.

39 Svako dopuštenje da se brani dano je onima koji budu napadnuti jer su bili nepravedno mučeni. – Allah je moćan za njima pomoći – 40 i oni koji bijahu nepravedno protjerani iz svojih kuća, samo radi toga što su rekli: «Naš Gospodar je Allah  !»

Da Allah nije suzbio stanovite ljude pomoću drugih, samostani bi bili rasoreni, kao i sinagoge, crkve i džamije gdje je ImeAllahovo često zazivano.

Da, Allah će spasiti one koji s njim sudjeluju. Allah je, uistinu, jak i moćan.

41 Svako dopuštenje da se brani dano je onima koji, ako im mi odobrimo vlast na zemlji, koji obavljaju molitvu, daju milostinju zapovijedaju ono što je prikladno i zabranjuju ono što je sramotno. – Svršetak svake stvari pripada Allahu –

42 Ako te drže za lašca, znaj da prije njih,

narod  Nuhov  , Ad i Tamud,

43 narod Ibrahimov, narod Lutov , 44 ljudi Madijanovi nazivali su lažju i da je Musa bio smatran lažljivcem.

Ja sam odobrio jedan rok nevjernima, po tome ja sam ih zgrabio: kakva li je tad bila moja osuda!

45 Koliko smo mi gradova uništili jer su bili nepravedni! – Oni su sada srušeni sami na sebe – Koliko li pustih bunara i napuštenih palača!46 Nisu li oni obilazili zemlju? Nemaju li oni srca koja rasumiju i uši koje čuju?

Nisu njihove oči te koje su slijepe, već su to njihova srca u njihovim grudima koja su slijepa.

47 Oni ti išću da se požuri s kaznom; ali Allah nikad ne ispusti svoje obećanje. Samo jedan dan, za Allaha, uistinu je kao hiljadu godina prema vašem načinu računanja.

48 Kolikim sam ja gradovima odobrio jednu odgodu a oni tada bijahu nepravedni! Po tome sam ih ja zgrabio. – Povratak će biti prema meni –

49 Reci: « O vi, ljudi! Ja sam za vas samo jedan očigledan upozoritelj ».

50 Oni koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela dobiće oprost i velikodušne darove.

51 Oni koji se trude da unište naše Znakove: evo onih koji će biti gosti u Peći.

52 Mi prije tebe nismo poslali ni Poslanika , ni apostola a da Đavao nije sudjelovao u njegovim žudnjama. Ali Allah ukida ono što izbacuje Đavao. Allah po tome potvrđuje svoje Stihove. Allah je onaj koji zna, on je mudar.

53 Allah preoblikuje u napast za one čija su srca bolesna i za one čija su srca okorjela, nutkanja Iblizova. – Nepravedni se nalaze u dubokoj zabludi –

54 Što se tiče onih kojima je bila dana Znanost, oni priznaju da je ovo Istina koja dolazi sa strane Gospodarove: oni vjeruju i njihova su srca ponizna. – Allah upravlja vjerujuće na pravi put. –55 Nevjerni će nastaviti sumnjati u njega sve dok iznenadno ne dođe Čas, ili pak kazna dana Dana ništitelja.

56 Kraljevstvo, tog Dana, pripasće Allahu i on će suditi ljudima.

Oni koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela biće u Vrtovima Slasti.

57 Što se tiče onih koji budu nevjerni i koji naše Znakove budu držali za laži: evo onih koji će otrpjeti sramnu kaznu.

58 Da, Allah će nagraditi na izvrstan način one koji nađu utočište na Allahovom putu, po tome one koji su bili ubijeni ili koji su umrli. – Allah je, uistinu, najbolji djelitelj svih dobara – 59 On će ih uvesti u jedno mjesto gdje će im biti ugodno. – Allah je, uistinu, onaj koji zna i on je pun dobrote –

60 To je ovako: onaj koji kažnjava, kako je bio kažnjen i koji je pretrpio, po tome, nove odmazde; Allah će ga zaštititi. – Allah je, uistinu, onaj koji briše grijehe i koji oprašta –

61 To je ovako: jer je Allah dao prodrijeti noć u dan i jer je dao prodrijeti dan u noć. – Allah je, uistinu, onaj koji čuje i koji savršeno vidi.

62 To je ovako: jer je Allah Istina dok je ono, što oni zazivaju osim njega, laž. – Allah je, uistinu, Svevišnji, vrlo Veliki.

63 Ne vidiš li ti da Allah daje sići s neba vodi i zemlja zazeleni s jutra. – Allah je, uistinu, dobrohotan i on je savršeno obaviješten. –


64 Ono što je u nebesima i na zemlji njemu pripada. – Allah je, uistinu, koji dostaje samom sebi, onaj koji je dostojan hvalospjeva –

65 Ne vidiš li ti da je Allah vama dao na korist ono što je na zemlji, tako i lađu koja, na njegovu zapovijed, plovi morem?

On zadržava nebo da ne padne na zemlju, bez njegove dozvole. – Allah je, uistinu, dobar i milosrdan prema ljudima –

66 On je taj koji vam je dao život, po tome, on će vas usmrtiti, i za tim, on će vas nanovo oživjeti. – Čovjek je vrlo nezahvalan! –

67 Mi smo ustanovili obred za svaku zajednicu; njeni članovi ga održavaju. Nek, dakle, ne raspravljaju s tobom koji si primio zapovijed!

Zazovi svog Gospodara! Ti si na pravom putu.

68 Ako raspravljaju s tobom, reci: « Allah savršeno zna to što vi činite. 69Allah će suditi između vas, na Dan Oživljavanja, i on će presuditi o vašim raslikama ».

70 Ne znaš li ti da Allah poznaje ono što je u nebu i na zemlji? Sve je sadržano u Knjizi; to je uistinu lako za Allaha.

71 Oni obožavaju, osim Allaha, ono čemu Allah nije dao nikakvu moć i što oni ne poznaju. – Niko ne pomaže nepravednima –

72 Kad se naši Stihovi njima čitaju, kao i toliki očigledni dokazi, ti raslikuješ negodovanje na licima nevjernika.

Malo nedostaje pa da se ne bace na one koji njima čitaju naše Stihove.

Reci: « Hoćete li da vam najavim nešto gore od ovoga? Vatru obećanu nevjernicima? – Kojeg li mrskog svršetka !» –

73 O vi, Ljudi! Jedna vam je prispodoba predložena; slušajte ju: Oni koje vi zazivate osim Allaha neće nikad ni jednu muhu stvoriti, čak i ako se svi ujedine… i ako im muha odnese neku stvar, oni ju neće moći preoteti. – Koliko li je slab onaj koji išće i onaj koji je zamoljen.

74 Oni nisu cijenili Allaha u njegovoj stvarnoj mjeri. – Allah je, uistinu, onaj koji je snažan i moćan.

75 Allah je izabrao svoje glasonoše među melecima i ljudima. – Allah je, uistinu, onaj koji čuje i koji vidi savršeno –

76 On zna ono što se nalazi prije i poslije njih. Sve stvari se vraćaju k Allahu .

77 O vi koji vjerujete! Poklonite se, prostrite se, obožavajte svog Gospodara, činite dobro. –Možda ćete biti sretni !–

78 Borite se za Allaha, jer on ima pravo na borbu koju vjerujući vode za njega :

On je taj koji vas je izabrao . On vam nije nametnuo nikakvu smetnju u Vjeri, Vjeri vašeg oca Ibrahim a.

On je taj koji vam je dao ime « Musliman » prije još, i sada opet, da bi Poslanik bio svjedokom vašim a da biste vi bili svjedocima drugim ljudima.

Obavljajte dakle Molitvu, dajite milostinju.

Prvrgnite se snažno Allahu  : on je vaš Gospodar; jedan izvrstan Gospodar, jedan izvrstan Branitelj!