Sura 19.

Sura XIX

Marija

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Kjaf. Ha. Ja. Ajin. Sad. 2 Pripovijest o milosrđu tvog Gospodara prema svom sluzi Zahariju.

3 Kad on zazva svog Gospodara u jednom tajnom zazivanju,

4 on reče: « Gospodare moj! Moje su kosti oslabile, moja je glava pobjelila.

Gospodare moj! Nikad ja nisam bio nesretan dok sam te molio!

5 Ja se bojim ponašanja svojih bliskih poslije moje smrti.

Moja je žena nerotkinja; dodijeli meni, međutim, jednog potomka došlog od tebe.

6 On će naslijediti mene; on će naslijediti obitelj Jakubljevu.

Moj Gospodare! Učini da on tebi bude po volji !»7 « O Zaharije! Navješćujemo ti dobru vijest o jednom dječaku; njegovo će ime biti Jahija. - U prošlosti mi nismo nikom dali takvo ime » -

8 Zaharije reče: « Gospodare moj! Kako ću ja imati jednog dječaka?

Moja je žena nerotkinja a ja sam dosegao dob staračke nemoći » .

9 On reče: « To je tako: tvoj je Gospodar rekao: "To je meni lako: ja sam tebe negda stvorio, tada kad si bio ništa" ».

10 Zaharije reče: « Gospodare moj! Dodijeli meni jedan znak !»

On reče: « Evo tvog znaka: tokom tri puna dana ti nećeš govoriti ljudima ».

11 Zaharije tad iziđe iz svetišta da bi se uputio prema svom narodu.

Allah mu objavi: « Slavite svoje hvalospjeve, jutrom i s večeri »...

12 « O, Jahija! Čvrsto drži Knjigu !»

Mi smo njemu dali Mudrost - onda dok je još bio malo dijete – 13 i nježnost i čistoću.

On se bojaše Allaha; 14 bio je dobar prema svojim roditeljima; nije bio ni nasilan, ni neposlušan.

15 Nek Mir bude snjim: u dan kad se rodi; u dan kad bude umro; u dan kad bude uskrsnuo!

16 Spomeni Maryamu, u Knjizi. Ona napusti svoju obitelj i poveče se u jedno mjesto na Orijentu.

17 Ona postavi jedan veo između sebe i svojih.

Mi smo joj poslali svoj Duh: On joj se predstavi u obliku jednog savršenog čovjeka. 18 Ona reče: « Ja tražim zaštitu protiv tebe, u Milosrdnoga; ako se ti ipak bojiš Allaha !»

19 On reče: « Ja sam samo poslanik tvog Gospodara da bih ti dao jednog čistog dječaka ».

20 Ona reče: « Kako ću ja imati jednog dječaka? Ni jedan me smrtnik nije nikad dotakao i ja nisam prostitutka ».

21 On reče: «To je ovako: Tvoj je Gospodar rekao: "Meni je to lako".

Mi ćemo od njega načiniti jedan Znak ljudima; Jedno svoje milosrđe. Odluka je neopoziva ».

22 Ona zače jedno dijete po tome ona se povuče s njim u jedno udaljeno mjesto.

23 Bolovi ju iznenadiše pokraj stabla jedne palme.

Ona reče: « Nesretna ja! Da sam već mrtva, potpuno zaboravljena !»

24 Dijete koje se nađe na njenim nogama pozva ju: « Ne žalosti se! Tvoj je Gospodar načinio da izbije jedan potok kod tvojih nogu.


25 Protresi spram sebe palmino stablo; ono će pustiti da padnu na tebe datulje zrele i svježe. 26 Jedi, pij i prestani plakati-

Kad budeš vidjela kakvog smrtnika, reci: "Ja sam posvetila jedan post Milosrdnome; danas neću nikome govoriti" ».

27 Ona ode k svojima, noseći dijete.

Oni rekoše: « O Marijo! Ti si načinila nešto ogavno!

28 O sestro Aronova! Tvoj otac nije bio jedan zao čovjek a tvoja majka ne bijaše prostitutka ».

29 Ona uputi jedan znak prema novorođenčetu i oni tada rekoše: « Kako ćemo govoriti jednom malenom djetetu u kolijevci? »

30 Ovaj reče: Ja sam, uistinu, sluga Allahovi . On mi je dao Knjigu; on je od mene načinio jednog Poslanika  ; 31 on me je blagoslovio gdje god da budem.

On mi je preporučio molitvu i milostinju - toliko koliko budem živio – 32 i dobrotu prema svojoj majci. On me nije načinio ni nasilnog, ni nesretnog.

33 Nek Mir bude sa mnom, u dan kad sam se rodio, u dan kad ću umrijeti, u dan kad budem uskrsnuo ».

34 Ovo je Isa a.s. , sin Maryamin . Riječ Istine u koju oni još sumnjaju.

35 Nije prilično da Allah sebi daruje sina; ali Slava njemu! ... Kad je odredio jednu stvar, on joj je rekao:» Budi!» ... i ona jest.


36 Allah je, uistinu, moj Gospodar i vaš Gospodar. Obožavajte ga! To vam je pravi put!

37 Stranke su se rasmimoilazile među sobom: Nesretni oni koji nisu vjerovali u sabor na jedan strašni Dan.

38 Slušaj i vidi šta će im se dogoditi na Dan kad oni k nama dođu.

Nepravedni se danas nalaze u jednoj očitoj zabludi.

39 Upozori ih na Dan jadikovanja kad odluka bude donesena a oni su još bezbrižni i ne vjeruju pak.

40 Mi smo ti, uistinu, koji će naslijediti zemlju i sve ono što se na njoj nalazi. Oni će biti dovedeni pred nas.

41 Spomeni Ibrahim a u Knjizi. To bi jedan pravednik i prorok.

42 On reče svom ocu: « O oče moj! Zašto ti obožavaš ono što ne čuje, ono što ne vidi, ono što ne služi ničemu?

43 O moj oče! Ja sam primio Znanost koja tebi nije došla.

Slijedi mene: ja ću te uputiti na pravi put.

44 O oče moj! Ne obožavaj Demona; Demon je pobunjenik protiv Milosrdnoga.

45 O moj oče! ja se bojim da ti Milosrdni ne dosudi kaznu i da ti ne postaneš slugan Demonu ».


46 On reče: « O Ibrahime! Ćutiš li ti neprijateljstvo spram mojih božanstava? Ako li ne prestaneš ja ću te kamenovati. Udalji se od mene na stanovito vrijeme ».

47 Ibrahim reče: « Blagoslovljen budi! Ja ću iskati za tebe oprost u mog Gospodara. On je dobrohotan prema meni.

48 Ja se udaljujem od vas i od onoga što vi zazivate osim Allaha.

Ja zazivam mog Gospodara; možda ja neću biti nesretan u molitvi koju upućujem Gospodaru svom ».

49 Kad se Ibrahim bi udaljio od tih ljudi i od onoga što oni obožavaše osim Allaha, mi smo njemu dali Izaka i Jakuba, i mi smo od svakog od njih načinili Poslanika .

50 Mi smo im dodijelili milosrđe svoje; mi smo im podarili jedan uzvišeni jezik istine.

51 Spomeni Musu u Knjizi; on bijaše ozbiljan bio je apostol i prorok.

52 Mi smo ga pozvali s desne strane Planine, i, poput kakvog pouzdanika, mi smo ga primaknuli k sebi.

53 Dali smo mu njegovog brata Arona kao Poslanika , i sve to iz našeg milosrđa.

54 Spomeni Ismaela u Knjizi; on bijaše iskren u svojem obećanju; on bijaše apostol i prorok.

55 On zapovijedi svojoj obitelji molitvu i milostinju. On bijaše prihvaćen od svog Gospodara.

56 Spomeni Idriza u Knjizi; on bi pravedan i bi prorok; 57 mi smo ga uzdigli na jedno uzvišeno mjesto.

58 Evo onih koje je Allah ispunio svojim milostima: među prorocima potomstvo Adamovo; među onima koje mi bijasmo nosili s Nuhom ; među potomstvom Ibrahima i Izraila; među onima koje smo mi upravili i koje smo mi izabrali.

Oni se prostriješe i plakaše kad Ajeti Milosrdnoga njima bijahu priopćeni.


59 Njihovi nastavljači poslije njih napustiše molitvu i slijediše svoje strasti. Oni će potpuno zabludjeti.

60 Što se tiče onih koji su se pokajali; onih koji vjeruju i koji čine dobro: evo onih koji će ući u Vrt i koji neće biti oštećeni.


61 Vrtovi Edenski su obećani, od Milosrdnoga, njegovim slugama koji su vjerovali u Tajnu. - Da, njegovo će se obećanje uskoro ispuniti –

62 Oni tu nisu čilu nikakve nekorisne riječi, samo: «Mir!...» Oni će primati svoju hranu jutrom i s večeri.

63 Takav je Vrt kojeg će naslijediti oni od naših slugu koji se Allaha boje.

64 Mi ne silazimo osim po zapovijedi tvog Gospodara. Njemu pripada ono što je pred nama, ono što je iza nas i ono što se nalazi između jednog i drugog. - Tvoj Gospodar ne zaboravlja ništa –

65 Obožavaj Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između toga dvoga.

Budi postojan u svom obožavanju. Poznaješ li mu imenjaka?

66 Čovjek reče: « Hoće li on učiniti da iziđem živ iz groba kad ja budem umro?»

67 Čovjek se ne sjeća da smo ga mi negda stvorili kad je bio ništa?

68 Po tvom Gospodaru! Mi ćemo njih sakupiti sigurno, njih i demone.

Stavićemo ih klećeće uokolo Pakla,

69 po tome, iz svake grupe, mi ćemo izdvojiti onoga koji je bio najoholiji prema Milosrdnome, 70 jer mi savršeno poznajemo koji zaslužuju da u njemu budu sprženi.

71 Nema među vama nikoga koji onamo neće biti sunovraćen: to je jedna odlučena odluka tvoga Gospodara.

72 Po tome ćemo mi spasiti one koji se boje Allaha a ostavićemo nepravedne da kleče.

73 Kad su naši Ajeti njima pročitani, kao toliki drugi očigledni dokazi, nevjernici govore vjerujućima: « Koji je dakle iz dvije grupe koji uživa bolji boravak i bolju pratnju?»

74 Koliko smo mi uništili prije njih naraštaja koji su ih premašivali u Bogatstvima i u ljepoti?

75 Reci: « Neka Milosrdni produži malo Život onima koji su zabludjeli sve dok osmotre, bilo kaznu, bilo Sat koji im prijeti!»

Oni će dakle znati

Ko  je u gorem položaju

i čije je oružje slabije.

76 Allah će učiniti da se uveća ispravnost onih koji slijede istiniti Smjer.

Dobra djela, nepropadiva, dobijaju kod tvog Gospodara bolju nagradu i jedan bolji završetak.

77 Jesi li ti vidio onoga koji je nevjeran prema našim Znakovima? On kaže: « Daće mi se sigurno dobara i djece».


78 Poznaje li on neodgonetljivu tajnu, ili pak: je li on zaključio savez s Milosrdnim?

79 Sasvim suprotno! Mi bilježimo pisanim riječima sve što on kaže i za dugo vrijeme produžićemo njegovu kaznu.

80 Mi smo Nasljednik njegovih riječi a on će doći k nama, sam.

81 Oni su usvojili božanstva osim Allaha da bi od njih načinili jednu snagu za svoju vlastitu upotrebu.

82 Sasvim suprotno! Ta božanstva zanijekaće obožavanja koja su um upućivana i postaće ona n jihovi protivnici.

83 Ne vidiš li ti da smo mi bacili protiv nevjernika demone koji ih navode na zlo?

84 Ne hiti potući te ljude jer mi brojimo njihove dane.

85 Na dan kad ćemo mi sakupiti, kao izabrane uzvanike, one koji se boje Milosrdnoga; 86 mi ćemo zločince gurnuti prema paklu kao što se jedno stado vodi na pojilište. 87 Jedini koji će imati koristi od posredovanja biće oni koji budu zaključili jedan savez s Milosrdnim.

88 Oni su rekli: « Milosrdni je sebi dodijelio sina!»

89 Vi nudite jednu gnusnu stvar! 90 Malo je nedostajalo da se nebesa ne sruše zbog te riječi; da se zemlja ne otvori, i planine se ne stropoštaju!

91 Oni su dodijelili jednog sina Milosrdnome! 92 Ne pristoji Milosrdnome da sebi daruje sina!

93 Svi oni koji su u nebesima i na zemlji predstavljaju se Milosrdnome kao jednostavne sluge.

94 On ih je pobrojao; on je njih dobro proračunao.

95 Svi će oni doći k njemu, jedan po jedan, na Dan Oživljavanja.

96 Da, milosrdni će dodijeliti svoju ljubav onima koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela.

97 Mi smo Kur’an učinili jednostavnim rasumjeti na tvom jeziku, da bi ti navijestio dobru vijest onima koji se boje Allaha i da ti upozoriš neprijateljski narod.

98 Koliko naraštaja smo mi uništili prije njih! Vidiš li ti i jednog preživjelog između njih? Čuješ li ti i najmanje gunđanje?