S U R A XVI

uredi

Pčele

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 ZAPOVJED Allahova stiže! Ne pokušavajte ubrzati njen dolazak. Slava Allahu  ! Iznad svih onih koje mu pridružuju.

2 On spušta Anđele s Duhom koji izlazi iz zapovijedanja na onoga koga on izabere među slugama svojim: "Upozorite ljudi da uistinu, nema drugog Allaha osim mene!"

3 On je stvorio nebesa i zemlju u punoj istini. On je iznad svih onih koje mu pridružuju!

4 On je stvorio čovjeka iz kapljica sjemena, a oni tamo ispadoše svađalice.

5 On je za vas stvorio životinje. Vi sebi pravite od njih toplu odjeću, i drugih koristi još te se od njih i hranite.

6 One vam se čine lijepe kad ih vraćate s večeri i kad odlazite u jutro.

7 One vam nose tovare prema kraju koji biste vi dosegli samo uz veliku muku. - Vaš Gospodar dobar je i milosrdan -

8 On je za vas stvorio konje, mule i magarce, za jahanje i za svečanosti. On je storio i ono što vi ne znate!

9 Pravi put pripada Allahu  ; neki se od njega odvoje, ali Allah bi vas sve usmjerio, da je to htio.

10 On je taj koji čini da s neba silazi voda koja vam služi za piće i koji omogućuje rast biljkama čijim vi plodovima hranite stada.

11 Zahvaljujući njoj, o još čini na niču žitarice, masline, palme, vinova loza i sve vrste plodova. Uistinu tu ima jedan Znak za narod koji rasmišlja!

12 On je u vašu službu stavio noć, dan, sunce i mjesec. Zvijezde su podvrgnute njegovoj zapovijedi. Uistinu tu ima Znakova za jedan narod koji rasumije!

13 Ono što je na zemlji stvorio za vas je raqznoliko u bojama. Uima tu uistinu jedan Znak za narod koji rasmišlja!

14 On je ta koji je stavio more u vašu službu da vam otud puše svježi zrak i urese kojima se resite, - Sve vaše lađe prosijecaju valovlje uz štropot - da biste pošli u potragu za njegovim dobročinstvima. Možda še te vi biti zahvalni!

15 On je na zemlju bacio planine kao podpornje - da se ona ne bi tresla a ni vi s njom - rijeke, putove koji će možda služiti da vas vode

16 i kao točke obilježavanja. - Ljudi se po zvijezdama upravljaju -

17 Onaj koji stvara da li je sličan onome koji ne stvara ništa?

18 Ako bi vi izračunavali doboročinstva Allahova, ne biste ih znali nabrojiti. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

19 Allah zna sve ono što vi skrivate i ono što rasglašavate.

20 Oni koje oni pokraj Allaha zazivaju ne stvaraju ništa; i oni sami su stvoreni; 21 oni su mrtvi, a ne živi, oni ne znaju kad će biti uskrsnuti.

22 Vaš Allah je jedini Allah o. Oni koji ne vjeruju u budući život niječu ga u svojim srcima i uzoholjuju se.

23 Nema nikakve sumnje, Allah savršeno poznaje ono što oni skrivaju i ono što rasglašavaju. On ne voli ohole!

24 Kad se njima kaže: "Što je Allah spustio?" oni odgovaraju: "Priče ispričane od Predaka."

25 Nek' dakle nose sav svoj tovar, na Dan Oživljavanja, s jednim dijelom tereta onbih koje su oni zaveli, a da to nisu poznavali. Njihov teret nije li ogavan?

26 Oni koji su živjeli prije njih smislili su lukavštine. Allah je njihovu zgradu potk opao u osnovi; krov se srušio na njih; kazna je došla na njih odande otkud ju nisu očekivali.

27 Po tome, na Dan Oživljavanja, Allah će ih prekriti sramom i reći im: "Gdje su moji sudruzi Što se tiče kojih se vi niste slagali?"

Oni koji budu primili Znanost reći će: "Sram i bruka pasće danas ne navjerne 28 koje meleci pozivaju. dok su oni sami sebi činili štetu."

Ovi će se pokoriti: "Mi ne činimo zla!" Sasvim suprotno! Allah savršeno zna što ste vi činili.

29 "Prođite vrata Gehene i ostanite ondje kao besmrtnici!" Kako je gnusan boravak oholih!

30 Onima koji su Allah obojažljivi biće rečeno: "Što je vaš Gospodar spustio?"

Oni će odgovoriti: "Jedno dobro!" Jedna izvrsna stvar je namijenjena onima koji, u ovom životu, čine dobra djela; ali boravak u budućem životu je bolji, i koliko divan, boravište onih koji su Allah obojažljivi!

31 Oni će ući u Edenske vrtove gdje potoci teku. Oni će ondje naći sve što požele.

Allah za tako nagraditi one koji su Allah obojažljivi; 32 oni koje Meleci pozivaju, kad su dobri, i kojima govore: "Mir nek bude s vama! Uđite u Raj, u naknadu za ono što ste činili!"

33 Drugi samo čekaju li da Meleci dođu k njima ili da Zapovijed tvog Gospodara pristigne?

Oni koji su živjeli prije njih postupili su ovako: Allah ih nije pozlijedio; ali su oni sami sebi učinili krivo.

34 Zločine koje su počinili udariće njih. Ono čemu su se izrugivali opkoliće ih sa svih strana.

35 Mnogobožci će reći: "Da je Allah htio, mi ne bismo obožavali ništa izvan njega, - mi i naši očevi - mi nismo ništa zabranili izvan njegovih propisa." Oni koji su živjeli prije njih postupali su tako.

Što pripada prorocima, ako ne prenijeti proročku poruku u punoj jasnosti? 36 Da, mi smo poslali proroke svakoj zajednici: Obožavajte Allaha! Bježite od Taguta!"

Bilo je među njima, koje Allah usmjerava dok zabludjelost ostalih postaje neminovno.

Prođite zemljom: vidite kakav je bio svršetak onih koji su optuživali za laž.

37 Mak i kad bi ti imao vruću želj da oni budu vođeni, Allah ne će usmjeriti one koji su zabludjeli a nema nikoga da ih spasi.

38 Oni su se Allahom zaklinjali izrićući svoje svečane prisege "Bog neće uskrsnuti onoga koji je mrtav!"

Sasvim suprotno! To je jedno istinsko obećanje čije ostvarenje njemu pripada; ali većina ljudi ne zna.

39 Da bi se objasnilo nevjernima rasloge njihovih rasprava i da bi znali da su lažci: naša Riječ kad mi nešto hoćemo: jest:"Budi!" i ono jest.

41 Mi ćemo smjestiti u ovom životu u jedan pogodan položaj one koji su izbjeglice radi Allaha nakon što su trpili nepravde; ali nagrada budućeg života još je veća.

Kad bi oni znali, 42 oni koji bijahu postojani i koji su se pouzdali u svog Gospodara!

43 Mi nismo prije tebe poslali drugih ljudi osim onih koje smo nadahnuli. Ako vi to ne znate pitajte ljude kojima je Poziv bio upušen.

44 Mi smo poslali proroke s neoborivim dokazima i Pismima.

Mi smo spustili na tebe Poziv da bi ti jasno ljudima izložio ono što smo spustili k njima. - Možda će oni rasmisliti! -

45 Oni koji su smislili zla lukavstva jesu li sigurni da Allah ne će dati da ih zemlja proguta, ili da ih kazna ne će stići; 46 ili da ih ne će stići u punom radu tako da ju ne mogu odgnati, 47 ili da ih ne će stići pune užasa? - Ali vaš je Gospodar dobar i milosrdan! -

48 Nisu li oni vidjeli da se sjene svih stvari koje je Allah stvorio izdužuju bilo lijevo bilo desno, ponizno se klanjajući pred Allahom  ?

49 Svako živo biće, u nebesima i na zemlji, klanja se pred Allahom kao i Meleci koji se ne uzoholjuju.

50 Oni se boje svog Gospodara, iznad njih i čine ono što im on zapovjedi.

51 Allah kaže: "Ne gledjate u dva Allaha. Uistinu ima samo jedan Allah , Jedinstveni. Boste se, dakle, mene!"

52 Njemu pripada ono što je u nebesima i ono što je na zemlji. Njemu se duguje neprekidna poslušnost. Štujete li vi dakle, drugog nekog Allaha?

53 Koje god da bude Bogatstvo koje bi vi posjedovali ono dolazi od Allaha. Kad vas, zatim, stigne nesreća zbog toga vi Allahu upućujete svoja preklinjanja; 54 potom, kad se nesreća udalji od vas, stanoviti među vama pridružuju Gospodaru nekakve sudrugove, 55 nezahvalni na onome što smo im mi dali.

Uživajte dakle, neko vrijeme, ovaj nazočni život; naskoro, vi ćete znati...

56 Oni namijenjuju jedan dio dobara koja smo im mi dodijelili, onome što ne poznaju.

Tako mi Allaha! On će vam iskati račun o onome što ste izmislili!

57 Oni dodijeljuju kćeri Allahu , - Slava njemu - a ne će ih ni za sebe same!

58 Kad se jednom od njih najavi rođenje kćeri, njegovo lice se smrkne, on se zaguši, 59 drži se po strani, daleko od ljudi, zbog nesreće koja mu je bila najavljena.

Hoće li on zadržati to dijete, uzprkos svojem stidu, ili će pak pobjeći u prašinu? - Nije li njihovo rasuđivanje ogavno? -

60 Oni koji ne vjeruju u budući život predstavljaju sliku zla dok se najviša usporedva primijenjuje na Allaha. - On je Moćni, Mudri! -

61 Kad bi se Allah rasljutio na ljude zbog njihove nepravednosti, on na zemlji ne bi ostavio ni jednog živog bića.

On ih produžava sve du unaprijed određenog roka; ali kad njihov kraj bude došao oni ne će moći ni usporiti niti ubrzati njegov za jedan sat.

62 Oni dodjeljuju Allahu ono što preziru oni sami. Njihovi jezici propovijedaju laž kad vele da ih čeka lijepa nagrada. Vatra je ono što im je bez ikakve sumnje pričuvano, oni će u nju biti prvi poslani.

63 Moj Bože! Mi smo slali proroke narodima prije tebe. Zloduh je u njihovim očima uljepšao njihova vlastita djela. On je taj, onog Dana, koji će biti njihov gazda. Jedna je bolna kazna njima namijenjena.

64 Mi smo na tebe spustili Knjigu zato da bi ti njima objasnio rasloge njihovih svađa, na što se ona odnosi, i kao jedan Pravac i milosrđe narodu koji vjeruje.

65 Allah je spustio vodu s neba kojom on oživljava zemlju nakon njene smrti. - Ima tu uistinu jedan Znak za narod koji sluša. -

66 Vi ćete naši jednu pouku u svojim stadima. Mi vas napajamo onim što, u njihovim utrobama, drži sredinu između soka i krva: čisto mlijeko, prekrasno za piti.

67 Vi pravite jedno opijajuće piće i jednu izvrsnu hranu od plodova vinove loze i od palmi. - Ima tu uistinu jedan Znak za narod koji rasumije!"

68 Tvoj je Gospodar otkrio pčelama: "Načinite svoja staništa u planinama, u drvetima i u košnicama; 69 poslije jedite sve plodove. Slijedite tako pokorno staze svojega Gospodara."

Iz njihovih utroba ozlazi jedan šareni liker gdje ljudi nalaze svoje ozdravljenje. - Ima tu uistinu jedan Znak za narod koji rasmišlja!"

70 Allah vas je stvorio, potom će vas pozvati. Nekima od vas je produženo sve do potpune starosti,da bi nakon što su znali neke stvari, ne bi znali više ništa. - Allah zna sve i on je moćan -

71 Allah je podijelio milost stanovitima između vas, više no drugima, u raspodjeli svojih darova.

Nek' oni koji su bili u prednosti ne prenesu ono što im je dano svojim robovima, tako da im ovi ne postanu jednaki. - Hoće li oni zanijekati dobročinstva Allahova? -

72 Allah vam je dao supruge rođene među vama. Od vaših supruga, on vam je dao djecu i unuke; on vam je dodijelio izvrsne stvari.

Hoće dakle oni vjerovati u ono što je laćno, i prezrijeti dobročinstva Allahova?

73 Oni obožavaju, uz Allaha, ono što im ne može dati nikakve hrane iz nebesa ili iz zemlje i ono što ni zašto nije sposobno.

74 Ne dodajite dakle Allahu jednake, Allah zna, a vi, vi ne znate.

75 Allah u prispodobi jednog slugu - jednog roba koji ne može ništa - i jednog čovjeka kojem smo mi dodijelili obilne zalihe od koji on dijeli milostinju kriomice ili javno. Jesu li ta dva čovjeka jednaka?

Slava Allahu  ! ali većina ljudi ne zna!

76 Allah predstavlja u paraboli dva čovjeka: jednog nijemog, on ne može učiniti ništa, on je na skrbi svog Gospodarara.

U ma koje mjesto on njega pošalje, taj mu čovjek ne donodi nikakvog dobra. Da li je on jednak onome koji zapovijeda jednakost i koji slijedi pravi put?

77 Tajna nebesa i zemlje pripada Allahu . Zapovjed koja se odnosi na Čas biće kao treptaj oka ili još i kraša. - Allah je nadmoćan nad svakom srvari -

78 Allah vas je izveo iz utrobe vaših majki. Vi niste znali ništa. Dao vam je sluh, vid, utrobu. - Možda ćete biti zahvalni! -

79 Nisu li oni vidjeli ptice podložne lijetu zrakom u nebu, gdje ništa, osim Allaha, njih ne podupire? - Ima tui uistinu Znakova za vjerujuće! -

80 Allah vam je pribavio zaklon u vašim kućama kao što vam je priskrbio nastambe načinjene od životinjske kože, da biste vam bile laganije na dan kad se premještate i u dam kad taborujete.

Odjeća i predmeti za privremenu upotrebu ddolaze od vune, dlaka i kostrijeti.

81 Među onim koje je Allah stvorio: pribavio vam je sjene; pribavio vam je zaklone u planinama; pribavio vam je odjeću koja vas štiti od vrućine i ovjeću koja vas štiti od udaraca.

Tako on ispunjava svoja dobročinstva spram vas; možda ćete vi biti podvrgnuti njemu.

82 Ako oni okrenu leđa znaj da tebi pripada samo prenijeti proročku poruku u punoj jasnoći.

83 Oni prepoznaju Allahova dobročinstva a po tome ih niječu. Većin njih je nezahvalna.

84 Na Dan kad mi budemo uskrsnuli svjedoka iz svake zajednice, riječ ne će biti dana nevjernicima i ne će njima biti oprosta.

85 Kad oni koji budu nevjerni budu vidjeli kažnjavanje, ono ne će biti olakšano za njih: oni ne će imati odgode roka.

86 Kad mnogobožci budu vidjeli one koje su pridruživali Allahu , oni će reći: "Gospodare naš! Evo onih koje smo mi tebi pridruživali i koje smo zazivali pokraja tebe."

Oni će im uzvratiti: "Vi ste lažci."

87 Oni će tada Allahu nuditi svoju pokornost ali ono što su oni izmislili izgubljeno je za njih.

88 Onima koji su nevjerni, onima koji odvraćaju ljude s puta Allahovog, mi ćemo osuditi na kažnjavanje po cijeni iskvarenosti koju su posijali.

89 Kao na Dan kad mi budemo poslali svakoj zajednici svjedoka protiv njih, izabranog između njih, mi tebe podižemo kao svjedoka protiv njih samih. Mi smo spustili Knjigu na tebe, kao objašnjenje svake stvari, jedan Smjer, Milosrđe i dobru vijst onima koji su se podvrgli.

90 Da, Allah nalaže pravičnost, dobročinstvo i popustljivost spram svojih bližnjih rođaka,

On zabranjuje sramotu, kažive stvari i pobunu. On vas nagovara. Možda vi budete rasmišljali.


91 Budite vjerni savezu s Allahom nakon što ste ste ga sklopili.

Ne kršite prisege, nakon što ste ih svečano prisegli i uzeli Allaha kao svog garanta. - Allah zna savršeno ono što vi činite -

92 Ne oponašajte onoga koji raspliće konac svojeg vretena nakon što ga je čvrsto usukao. Ne smatrajte svoje prisege kao predmet međusobnih spletki, procjenjujući da će neki narod pobijediti neki drugi narod.

Allah vas tako izkušava: na Dan Oživljavanja, on će vam jasno pokazati istinite rasloge vaših svađa.

93 Da je Allah to htio on bi od vas načinio jednu jedinstvenu zajednicu. Ali on zavodi koga hoće. Vi ćete biti izpitani glede onoga što ste činili.

94 Ne činite od svojih prisega sredstvo spletki inače će vaši koraci skliznmuti nakon što su bili postojani a vi ćete okusiti nesreću jer ste skretali ljude s puta Božjeg. Tad biste pretrpjeli jednu groznu kaznu.

95 Ne trampite budzašto savez s Allahom . Ono što se kod Allaha nalazi još je bolje za vas. kad bi vi znali!

96 Ono što se nalazi kod vas potroši se; ono što se nalazi kod Allaha, ostaje.

Da, mi ćemo njima dati naknadu onima koji budu postojani, prema njihovim najboljim djelima.

97 Mi ćemo uskrsnuti, za jedan izvrsni život, svakog vjerujućeg, muškarca ili ženu, koji čini dobro. Daćemo im nagradu prema njihovim najboljim djelima.

98 Kad ti čitaš Kur’an, išći zaštitu od Allaha protiv prokletog Zloduha.

99 Zloduh nema nikakve vlasti nad vjerujućima ni nad onima koji se uzdaju u svog Gospodara.

100 Njegova se vlast vrši samo nad onima koji ga uzmu sami za gazdu i koji su mnogobožci.

101 Kad mi rasmijenimo jedan Redak drugim Redkom - Allah zna ono što otkriva - oni vele: "Ti nisi ništa drugo do jedan krivotvoritelj!" Ne!... Ali većina među njima ne zna.

102 "Sveti duh ga je s Istinom spustio, od strane tvog Gospodara kao jedno Usmjerenje i dobru vijest za podvrgnute, da bi učvrstio vjerujuće."

103 Mi znamo da oni govore: "To je samo jedan smrtnik koji tome poučava!"

Ali onaj na koga oni ciljaju govori jednim stranim jezikom, dok je ovo jasan arabski jezik.

104 Allah ne usmjerava koji ne vjeruju u Znakove Božje. Jedna njih bolna kazna čeka.

105 Oni koji ne vjeruju Znakovima Allahovi m sami izmišljaju tu laž. Takvi su lažljivci.

106 Onaj koji nanovo zaniječe Allaha nakon što je povjerovao, - ne onaj koji trpi jednu prinudu i čije srce mirno ostaje u vjeri - onaj koji, promišljeno, otvara svoje srce nevjerništvu: gnjev Allahovi ne nad njim i jedna će ga grozna kazna stići.

107 To je tako, jer oni su pretpostavili ovozemaljski život budućem životu. Allah ne usmjerava nevjerne.

108 Evo onih kojima je Allah zapečatio srce, sluh i vid. Evo onih koji su bezbrižni; 109 oni će izgubiti sve, nesumnjivo, u budućem životu.

110 Međutim tvoj Gospodar, prema onima koji su izbjegli nakon što su podnijeli kušnje, onima koji su se po tome borili i koji su bili postojani; da, tvoj će Gospodar biti, nakon toga, onaj koji oprašta i koji čini milosrđe.


111 Na Dan kad će svaki čovjek doći zastupati sam sebe: svaki će čovjek biti točmo nagrađen za sve što bude učinio: Niko neće biti oštećen.

112 Allah iznosi jednu prispodobu o jednom gradu: on bijaše tih i miran; njegova mu Bogatstva stizaše odsvuda; potom on prezrije dobročinstva Allahova. Tada Allah dade okusiti njegocim žiteljima nasilje gladi i straha kao kaznu za njihova nedjela.

113 Jedan Poslanik uzet između njih dođe k njima: oni ga optužiše za laž. Kazna ih odnese jer su bili nepravedni.

114 Jedite ono što je dopušteno i dobro između stvari koje vam je Allah dodijelio. Zahvaljujte Allahu za njegova dobročinstva, ako je on taj koga vi obožavate.

115 On vam je samo zabranio crkotine, krv, svinjsko meso i svaku životinju nad kojom bude zazvano neko drugo ime a ne Božje.

Ali ako netko bude prinuđen to jesti a da ne bude zbog toga ni pobunjenik ni prijestupnik, Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

116 Ne recite, na osnovi laži koju su vaši vlastiti jezici propovijedali: "Ovo je dopušteno; ovo je zabranjeno" s namjerom da izmislite laž protiv Allaha.

Oni koji izmišljaju laži protiv Allaha ne će niukad biti sretni: 117 ovo jadno kratkotrajno uživanje biće popraćeno bolnim kažnjavanjem.

118 Mi smo zabranili onima koji slijede Judaizam ono što smo već nabrojili. Mi njih nismo pozlijedili, oni su sami sebi učinili nažao.

119 Međutim, tvoj Gospodar, koji su činili zlo iz neznanja, po tome onima koji su se pokajali i sami sebe kaznili, da, tvoj Gospodar biće, nakon toga, onaj koji oprašta i koji čini milosrđe.

120 Ibrahim uistinu predstavlja čitav jedan narod: pokoran Allahu , bio je to jedan pravi vjerujući, on nije bio jedan od mnogobožaca.

121 Zahvalan Allahu za njegova dobročinstva, Allah ga je izabrao i usmjerio na pravi put.

122 Mi smo njemu dali dobrih stvari na ovom svijetu a, u budućem životu, on će sigurno biti u broju pravednika.

123 Mi smo ti po tome otkrili: "Slijedi vjeroispovijest Ibrahim ovu, jednog istinskog vjerujućeg." - On nije bio jedan od mnogobožaca -

124 Šabat nije bio nametnut drugima osim onima koji su se slagali s njim.. Da, tvoj će Gospodar suditi između njih, na Dan Oživljavanja, uzroke njihovih raslika.

125 Pozivaj ljude na put svog Gospodara, Mudrošću i lijepim pobuđivanjem; raspravljaj s njima na najbolji način.

Da, tvoj Gospodar savšeno poznaje onoga koji zaluta s njegovog puta, kao što poznaje i one koji su na dobrom putu.

126 Kad vi kažnjavate, kažnjavajte kao što bi kaznili sami sebe. Ali, ako ste strpljivi, to je bolje za one koji su strpljivi.

127 Budi strpljiv! Tvoja strpljivost od Allaha dolazi.

Ne rastužuj se zbog njih. Ne budi zabrinut zbog njihovih lukavstava.

128 Allah je s Allah obojažljivima i s onima koji čine dobro.