Sura 14.

SURA XIVUredi

IBRAHIM
U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 ALIF.Lam.Ra. Evo Knjige! Mi smo je spustili na tebe da bi ti izveo ljude iz tmina na svjetlo, - s dopuštenjem njihovog Gospodara - na put Svemoćnoga, onoga koji je dostojan hvalospjeva; 2 put Allahovi , kojem pripada ono što je u nebesima i ono što je na zemlji.

Nesretni nevjerni! Oni će trpjeti okrutno kažnjavanje.

3 Oni koji pretpostavljaju život na ovom svijetu budućem životu skreću ljude s puta Božjeg i htjeli bi ga zamrsiti: evo onih kojki se nalaze u dubokoj zabludi.

4 Svaki Poslanik poslan od nas nije se izražavao, da bi objasnio, nego jezikom naroda kojem smo ga poslali.

Allah zavodi koga hoće; on usmjerava koga on hoće; on je Moćni, Mudri.

5 Da, mi s,o poslali Musu s našim znakovima: "Izvedi svoj narod iz tmina na svjetlo; podsjeti ga na dan Allahovi ."

Ima tu, uistinu, Znakova za svakog postojanog i zahvalnog čovjeka.

6 Kad Musa reče svom narodu  : "Sjetite se dobročinstava Allahovih prema vama, kad vas je oslobodio naroda Faraonovog koji vam je dosudio najgore nevolje: on je klao vaše sinove a ostavljao živjeti vaše kćeri. To bi, za vas, strašna kušnja a sa strane vašeg Gospodara."

7 Kad vaš Gospodar oglasi: "Ako ste zahvalni, ja ću vam umnožiti svoja dobročinstva; ali ako ste nezahvalni, moja kazna biće grozna."

8 Tad Musa reče: "Ako ste nezahvalni, vi i svi oni koji su nazemlji, znajte da Allah dostaje sam sebi i da je dostojan hvalospjeva."

9 Priča glede onih koji su živjeli prije vas, - narod Noaev, 'Adov i Tamudov - nije li vas snašlo isto kao u priči koja se odnosi na one koji živješe poslije njih? - Samo ih Allah poznaje -

Njihovi proroci bijahu im došli s očiglednim dokazima; ali oni su prinosili ruke k ustima i govorili: "Mi sigurno ne vjerujemo u poruke koje ste vi bili zaduženi prenijeti nam. Da, mi ostajemo u dubokoj sumnji Što se tiče onoga čemu ste nas vi pozvali."

10 Njihovi pro rekoše: "Da li je moguće sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i zemlje? On vas poziva da bi vam oprostio dio vaših grijehova i da vam da jednu odgodu sve do utvrđenog roka."

Oni odgovoriše: "Vi ste samo smrtnici poput nas. Vi nas hoćete udaljiti od onoga što su naši pretci obožavali. Donesite nam dakle neosporivi dokaz svoje moći."

11 Njihovi im proroci rekoše: "Mi smo samo smrtnici poput vas ali Allah dodjeljuje svoju milost kom e on hoće, među svojim slugama. Nama ne pripada donijeti vam dokaz svoje moći, ako to ne bi bilo s Allahovi m dopuštenjem. Dakle, nek' vjerujući uzdaju se u Allaha!

12 Zašto se mi ne bi uzadli u Allaha kad nas je on usmjerio k našim putevima? Mi smo strpljivi u mukama koje su nam dosuđene. - Oni koji imaju povjerenja u Allaha njemu se u potpunisti predaju -

13 Nevjernici rekoše svojim prorocima: "Mi ćemo vas protjerati iz svoje zemlje osim ako se ne vratite k našoj vjeroispovijesti."

Njima Allah otkri: "Mi ćemo uništiti nepravedne 14 a vas potom postaviti na zemlju." - Evo onome koji strahuje od moje nazočnosti za onoga koji strahuje od moje prijetnje. - 15 Oni su tražili pobjedu, ali svaki bezumni tirarin je izgubljen; 16 on je odučen prema Geheni gdje će biti napojen smrdljivom vodom 17 koju će pokušati piti malim gutljajima.

Smrće ga opsjedati sa svih strana ali on neće moći umrijeti. On je obećan strašnoj kazni.

18 Djela onih koji ne vjeruju u svog Gospodara slična su pepelu na kojem se vjetar rasulari za olujnog dana.

Oni, dakle, ne mogu očekivati nikakvu naknadu za djela koja su počinili: to je duboka zabluda.

19 Ne vidiš li ti da je Allah stvorio nebesa i zemlju u potpunoj istini? On bi učinio da vi nestanete, da je to htio, i dao da se pojave novi stvorovi. 20 - To Allahu nije teško -

21 Oni će se pojaviti pred Allahom . Nejaki će reći onima koji biše osioni: "Mi smo slijedili vas! Možete li nam biti od koristi i zaštititi nas od Allahove kazne?"

Oni će reći: "Da je Allah nas bio usmjerio i bismo bili vas usmjerili. Svejedno je za nas da li se žalili ili bili strpljivi, mi ne znamo nikakvog mjesta za pobjeći!"

22 Kad odluka bude donesena, Zloduh će reći: "Bog vam je sigurno dao jedno istinito obećanje, dok sam vam ja dao obećanje koje nisam održao.

Koju moć sam ja ima nad vama osim one da vas pozovem? Vi ste mi odgovorili. Ne kudite me dakle, kudiite sami sebe!

Ja vam nisam od nikakve pomoći, ni vi meni niste od bilo kakve pomoći. Ja sam bio nevjeran spram onih kojima ste me vi nekada pridruživali." - Da, nepravedni će trpjeti jednu bolnu kaznu -

23 Biće uvedeni u Vrtove gdje teku potoci oni koji vjeruju i koji čine dobra djela. Oni će ondje boraviti kao besmrtnici, - s dopuštenjem svog Gospodara - ondje će biti oni prihvaćeni s rječju. "Mir!"

24 Nisi li tiu vidio kako Allah izražava u prispodobi jednu veoma dobru riječ? Ona je uzporediva jednom krasnom drvetu s čvrstim korijenjem, krošnjom do neba 25 i obilujuće plodovima u svakoj dobi, - s dopuštenjem Gospodarovim -

Allah izlaže ljudima prispodobe; možda će oni rasmisliti?

26 Jedna loša riječ slična je lošem drvetu: izčupano s površine zemlje, ono manjka postojanošću.

27 Allah učvršćuje one koji vjeruje, jednom odlučnom riječi, u ovom životu kao i u budućem životu; dok nepravedne Allah zabluđuje. - Allah čini što hoće -

28 Nisi li ti vidio one koji su dobročinstva Allahova rasmijenili za nevjernost i koji postavljaju svoj puk u položaj gubitnika; 29 u Gehenu gdje će se pržiti? - Kojeg li omraženog boravišta! -

30 Oni su dali jednake Allahu da bi odveli ljude s puta. Reci: "Uživajte neko vrijeme ovaj život, vaš svršetak biće Vatra!"

31 Reci mojim vjerujućim slugama da obavljaju molitvu, da dijele milostinju javno ili tajno od dobara koja smo im mi dodijelili, prije no što dođe Dan kad više ne će biti otkupa, niti prijateljstva.

32 Bog!... To je onaj koji je stvorio nebesa i zemlju i koji spušta vodu s neba zahvaljujući kojoj niču plodovi za vađu prehranu.

On je dao vama na služenje lađu da ova, po njegovoj zapovijedi, plovi morem. On je u vašu službu stavio rijeke. 33 On je stavio u vašu službu sunce i mjesec koji se kreću po vremenskoj određenosti. on je u vašu službu stavio noć i dan. 34 On vam je dao sve što ste iskali u njega. Kad biste htjeli izbrojiti dobročinstva Allahova, vi ih ne biste znali nabrojati. - Čovjek je uistinu vrlo nepravedan i vrlo nezahvalan -

35 Ibrahim reče: "Gospodare moj! Učini od ovog mjesta sigurno utočište. Sačuvaj nas, mene i moju djecu, od obožavanja idola,l 36 - O, moj Gospodare! - jer oni su zaveli veliki broj ljudi.

Ko  mene slijedi, taj je moj,

ali, Ko je nepokoran, ti si onaj koji oprašta, ti si milosrdan.

37 Gospodare naš! Ja sam smjestio jedan dio svojih potomaka u jednoj neplodnoj dolini, pokraj svete Kuće, - O, Gospodare naš! - da bi obavljali molitvu.

Učini tako da srca nekih ljudi budu sklona njima; dodijeli im plodove, u hrani. Možda, tada, oni budu zahvalni.

38 O, Gospodare naš! Ti savršeno poznaješ ono što mi skrivamo i ono što obznanjujemo. Ništa Allahu nije skriveno ni na zemlji ni na nebu.

39 Slava Allahu  ! U starosti mojoj podijelio mi je Ismaela i Izaka! - Moj Gospodar je onaj koji uslišava molitvu -

40 Gospodare moj! Učini da obavljam molitvu, ja, a tako i moje potomstvo. Uslišaj moju molitvu, o, Gospodare naš!

41 Ne misli da je Allah nepažljiv glede djela nepravednika. On im daje jednu odgodu sve do Dana kad će se njihove oči ukočiti od užasa 43 dok budu dolazili preklinjući, nepokretne glave, - njihovi se pogledi neće svratiti ni na njih same - i prasnog srca.

44 Upozori ljude na Dan kad će ih kazna stići.

Oni koji budu nepravedni tad će reći: "Gospodare naš! Daj nam jednu odgodu da bismo odgovorili na tvoj poziv i slijedili proroke."

Niste li prisezali negda da nema govora o tome da vi nestanete?

45 Vi ste stanovali u kućama onih koji su veliku krivicu nanosili sami sebi, dok ono što smo mi činili vama bijaše savršeno poznato i za što smo vam bili dali primjere.

46 Oni su smišljali lukavstva ali njihova lukavstva Allahu su znana, - čak i kad njihova lukavstva bijahu dovoljno moćna da bi planine premještali -

47 Ne mislite da će Allah uzmanjkati svojem obećanju danom prorocima njegovim.

Allah je moćan. On je Gospodarar osvete 48 na Dan kad će ova zemlja biti zamijenjena jednom drugom zemljom, kad će ova nebesa biti zamijenjena nekim drugim nebesima.

Ljudi će biti predstavljeni Allahu , Jedinom, vrhovnom Gospodararu!

49 Ti ćeš vidjeti, tog Dana, krivce ulančene po dvojica.

50 Njihove će tunike biti od pakline; vatra će prekriti njihova lica.

51 Allah će tako nagraditi svakog čovjeka za ono što bude izvršio. Allah je žestok u svojim računima.

52 Evo jednog priopćenja poslanog ljudima kako bi bili upozoreni; da znaju samo da je on, on je Allah jedini i da rasmišljaju oni koji su nadareni rasumom.