Sura 113.


S u r a CXIII


Z o r aU ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Reci: « Ja tražim zaštitu Gospodara zore 2 protiv zla kojeg je stvorio; 3 protiv zla tame kad se razastre; 4 protiv zla onih koje pušu na čvorove; 5 protiv zla zavidljivih, kad zavist nosi. »