Sura 112.


S u r a CXIIČ i s t o b o g o s l u ž j e


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Reci: « On, Allah je Jedan! 2 Bog!… Nepronični!

3 On ne porađa; on nije rođen; 4 Niko nije ravan njemu! »