Sura 108.S u r a CVIII


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Da, mi smo ti dodijelili obilje. 2 Moli se dakle svom Gospodaru i daruj žrtve.

3 Onaj koji te mrzi: evo onoga koji nikad ne će imati potomstva!