Sura 100.

S u r a C

B r z i t r k a č iU ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Prisežem trkačima brzim i zadihanim! 2 Onima koji izbijaju iskre; 3 onima koji izbijaju u zoru; 4 onima koji podižu prašinu; 5 onima koji prodiru u središte Jamaha!

6 Da, čovjek je nezahvalan prema svom Gospodaru: 7 on je svjedok svemu tome 8 ali njegova ljubav spram Bogatstava je jača.

9 Ne zna li on dakle da u času kad sadržina grobova bude potresena 10 a ona iz srca izložena punoj svjetlosti 11 tog Dana, njihov će Gospodar biti savršeno obaviješten o svemu što se njih tiče.