Sunce bi sjalo, ali ne more

Sunce bi sjalo, ali ne more


Sunce bi sjalo, ali ne more,
kiša bi išla, ali ne more.

Ibrahim-bega svezana vode,
svezana vode da ga objese.

Ibrahim-beg se nazad okreće;
ima l' za njime koga od roda?

Za njime ide bratac Alija.

"Brate Alija, djecu mi gledaj.
Gledaj mi moju kao i svoju!

Kad svoju djecu spremiš u mejtef,
spremi i moju kao i svoju!

Kad svojoj djeci haljine srežeš,
sreži i mojoj kao i svojoj,

svojoj crvene, a mojoj crne,
neka se znade da su sirote!"