Sirota sam na sve mi se žaluje

Sirota sam, i sve mi se žaluje,
jer ja ne znam gdje moj dragi danuje.
Gdje l' danuje, gdje li noćcu noćuje,
i koju li osim mene miluje?
Nek' miluje, neka je se naljubi,
doće vrijeme i on će se kajati!
Pa će doći pod moj pendžer plakati,
a ja neću za suze mu hajati!
Djevojka sam, hem djevojka, hem soko,
imam krila, uzviću se visoko!
Pa ću pasti drugom dragom na krilu,
koji će me bolje znati ljubiti!