Sini jarko sa istoka sunce

Sini jarko sa istoka sunce,
pa obasjaj moje blijedo lice,
jer ja jesam jedna, ovog svijeta b'jedna,
koja stradam ljubeći.
Nekada sam najsretnija bila,
kad na ljubav nisam ni mislila.
a sad srce plače, tuguje sve jače,
otkad dragog ne vidi.
Moj dragane, zar ne vidiš mene,
kako moje jadno srce vehne?
Drugoj prsten kuješ, mene sahranjuješ,
zar ja moram umr'jeti?!