Sarajevo, divno mjesto

Sarajevo, divno mjesto


Sarajevo, divno mjesto,
divno, gizdavo,
u tebi su perivoji,
k'o sunce jarko.

U tebi su izvor-vode
ljeti studene.
Tu dolaze mlade mome,
mome mlađahne.

Među njima moja draga,
od svih najljepša.
Ljepotom je nadvisila
zvijezde s nebesa.