San usnila Osmanbegovica

San usnila Osmanbegovica


San usnila Osmanbegovica,
mlada ljuba bega Osman-bega,
kapetana od Gradačca grada,
da joj raste na srcu jabuka,
na jabuci zrno biserovo,
na biseru ljuti zmaju spava.
A kada se zmaju probudio,
preko Bosne krila raširio,
do Stambola glava dopirala.
Od straha se trgla begovica,
probudi se begu u naručju,
pa će sanak begu kazivati,
a beg joj je sanak tabirio:
"Što ti raste na srcu jabuka,
to je, dušo, naše milovanje.
Što je u njoj zrno biserovo,
to je tebi čedo pod srdašcem.
Što na njemu ljuti zmaju spava,
to će čedo muška biti glava.
Što je Bosnom krila raširio,
to će biti Bosni zaštitnikom.
Što Stambolu glava dopirala,
i samom će caru dodijati."