Razbolje se šimšir list

Razbolje se šimšir list
Autor: Zekerijah Đezić


Razbolje se šimšir list
pod pendžerom l'jepe Magbule,
razbolje se, pa od tuge požuti.

"Crnooka Magbulo,
do kor'jena sav sam ogrez'o
u suzama sevdah-jada golemog.

Ne plač' više, djevojko,
svaki momak može biti tvoj,
ne plač' više, već me zalij vodicom!"